Home About Browse Search
Svenska


Lundberg, Marcus, 2016. Skogsskötsel på Holmens tätortsnära marker kring Överum. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Efter att de boende i Överum framfört kritik till Holmen gällande brukandet av de tätortsnära skogarna har detta arbete upprättats med syftet att identifiera, analysera och sammanställa samhällets åsikter och önskemål gällande Holmens skogsbruk i de tätortsnära skogarna runt Överum. Målet var att kartlägga vilka skogsområden som nyttjas mest och ge förslag till skötselåtgärder som diskussionsunderlag och planeringsstöd för Holmen.
Kvalitativa intervjuer genomfördes med utvalda personer från Överum och analyser av hyggesfria skötselåtgärder gjordes i Heureka StandWise på tre typbestånd för att ta reda på vilket nuvärde och kassaflöde skötselåtgärderna medför. Analyserna bygger på beståndsdata från Holmens skogsinnehav. En litteraturstudie genomfördes också för att redogöra viktiga begrepp gällande sociala värden och tätortsnära skötsel.
Den här studien visar att skogsområdet mellan Holmsjön och samhället nyttjas mest och i övrigt används de markerade lederna frekvent. Att kalhyggen och körskador undviks är det främsta önskemålet från de boende i Överum. Simuleringarna indikerar att hyggesfria metoder inte behöver innebära stora ekonomiska uppoffringar. Eftersom simuleringarna inte täcker verklighetens komplexitet fullt ut bör de ses som riktlinjer för vad ett hyggesfritt skogsbruk kan innebära. En av de viktigaste slutsatserna är vikten av god kommunikation med Överumsborna.

,

As a result of criticism from the residents of Överum of Holmen´s current management of the urban forest, this work was initiated with the aim to identify, analyze and summarize opinions and preferences of the community regarding the management of the urban forest. The goal is to identify the most frequently used forest areas and propose alternative forest
management methods for discussion and as decision support for Holmen.
Qualitative interviews were conducted with selected individuals from Överum and alternative forest management methods were analyzed using Heureka StandWise for three type stands to find out what the consequences of these measures would be in terms of net present value and cash flow. This analysis was based on forest data on Holmen´s forest holdings. A literature review was also conducted to map out important concepts regarding social values and urban management.
This thesis shows that the area between Holmsjön and the town is the most frequently visited forest, and the marked trails in the whole area around Överum are also frequently used. That clearcut and ground damage from forest machines are avoided is what´s most important to the residents of Överum. The Heureka simulations indicate that alternative forest management methods would not have to be very costly. However since the simulations do not fully capture the complexity of the real world, the results from the simulations should be seen as guidelines for what the economic consequences of the alternative forest management may be. A main conclusion is the importance of good communication with the residents of Överum.

Main title:Skogsskötsel på Holmens tätortsnära marker kring Överum
Authors:Lundberg, Marcus
Supervisor:Nordström, Eva-Maria
Examiner:Lämås, Tomas
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:451
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:ekosystemtjänster, sociala värden, kontinuitetsskogsbruk, beståndsanalys, kommunikation, heureka StandWise
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5261
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5261
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:13 Apr 2016 10:17
Metadata Last Modified:13 Apr 2016 10:17

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics