Home About Browse Search
Svenska


Vestin, Sandra, 2015. Borta med vinden : skogsägares erfarenheter av avverkningstjänster efter stormen Ivar. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Resource Management

[img]
Preview
PDF
781kB

Abstract

Hösten 2013 stormade det i Sverige ett flertal gånger. En av dem, stormen Ivar, fällde 4,3 miljoner skogskubikmeter privatägd skog med kärnområde i Medelpad och Jämtland. De senaste åren har varit stormtäta och en mängd erfarenheter finns från att hantera stormarnas konsekvenser. Dock saknas forskning om hur skogsägarna resonerar efter en storm och upp-lever de stormtjänster som erbjuds, vilket lade grunden för detta examensarbete. Syftet var därför att ta reda på och förklara hur skogsägarna upplevde stormen Ivar från stormtillfället till nästan ett år efter stormens framfart, vad som påverkar den upplevda tjänstekvaliteten och hur framtidens stormtjänst bör se ut. Detta gjordes genom intervjuer med sju stormdrabbade skogsägare, en enkätundersökning av ytterligare drygt 250 drabbade samt en analys av kvali-tetsdimensioner genom en version av Gap-modellen och Kano-modellens attribut, attractive quality, base quality och one-dimensional quality.
De flesta av de intervjuade ville direkt efter stormen veta hur mycket och var skogen blivit skadad. Senare i studien visade det också sig att behovet av inventering och rådgivning ver-kar öka vid framtida stormar. Dessutom var en stor del av intervjurespondenterna nöjda med arbetet, men det som tenderade att vara avgörande var hur väl aktören de anlitat lyckats kommunicera och visa sig tjänstvilliga. Andra avgörande faktorer var pålitlighet samt omgiv-ning. En viktig aspekt av stormarbetet var att använda sig av duktiga entreprenörer och tömma avlägg för att öka kundernas tillfredsställelse.

,

Sweden experienced several storms in the autumn of 2013. One of them, named Ivar, felled approximately 4.3 million m3sk of private owned forest, mostly in the counties Medelpad and Jämtland. Storms have appeared frequently during the last decade. Experience on how to handle the harvesting operations after a storm is therefore extensive. Yet, knowledge about how the forest owners valued the services provided was still missing, which was the point of departure of this study. The purpose of the study was to analyze the private forest owners’ way to handle their damaged forest and their opinion about the quality of the services provid-ed to them in order to give recommendations on how the service should look like in future storms. This was done through seven interviews and a paper questionnaire among 500 other storm-struck private forest owners. The analysis was done with a version of the Gap model and the attributes of the Kano model; attractive quality, base quality and one-dimensional quality.
Most of the interviewed forest owners wanted to know directly after the storm the extent and place of the damage. The survey revealed that in the future there is an increased need for in-ventory and counselling. How the forest company delivered the service turned out to be more important than what service was delivered. A large proportion of the survey respondents were satisfied with the service. The Kano model analysis revealed that the communication capabil-ities of the forest companies and their ability to respond to the needs of the forest owners were attractive quality attributes while reliability and surrounding were base quality attributes. Other important aspects to increase the satisfaction of the forest owners mentioned in the interviews were skilled entrepreneurs and to finish the wood transport in time.

Main title:Borta med vinden
Subtitle:skogsägares erfarenheter av avverkningstjänster efter stormen Ivar
Authors:Vestin, Sandra
Supervisor:Staal Wästerlund, Dianne
Examiner:Lidestav, Gun
Series:Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning och geomatik
Volume/Sequential designation:438
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Resource Management
Keywords:tjänstekvalitet, kvalitet, Gap-modell, Kano-modell, kundtillfredsställelse, stormskadad skog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4477
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4477
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Forestry production
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2015 12:23
Metadata Last Modified:17 Jun 2015 12:23

Repository Staff Only: item control page