Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 20.

Alahmad, Almohannad, 2022. Temperaturens inverkan på tillväxt av olika mikroorganismer på frysta livsmedel. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Allansson, Victor, 2022. Information och utveckling livsmedelsservice : en pendlingskommuns utveckling för sina livsmedelsföretag. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Badran, Nodar, 2023. En kartläggning av medvetenhet och kunskap kring allergener i kök som lagar mat till förskolor i Kalmar kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Eriksson, Carin, 2023. Branschriktlinjer ur olika perspektiv : en fallstudie om revidering av branschriktlinjer för kontroll av mjölkens kvalitet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Fahlgren, Viktoria, 2022. Keramiska föremål i kontakt med livsmedel : en sammanställning av lagstiftning som rör keramiska föremål i kontakt med livsmedel samt faktorer som påverkar migration av metaller. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Fakhro, Ali, 2022. En kartläggning av kännedom och kunskap gällande allergener på pizzerior i Kristianstads kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Hansson, Carl, 2022. Hot och stress – en livsmedelsinspektörs vardag?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Khoshnaw, Safin Mahdi, 2023. Val av lokalproducerade frukter och grönsaker i säsong - en väg mot hållbar konsumtion?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Kopra, Emma-Kaisa, 2023. Parametrar och provtagningspunkter : En fallstudie av hur dricksvattenanläggningar påverkas av krav i nya dricksvattenföreskrifter. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Liefke, Madeleine, 2022. Ökar risken att drabbas av matförgiftning vid konsumtion av animaliska livsmedel?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Marciniak, Marta, 2022. Mikrobiologisk kvalitet på is från ismaskiner och vatten från automater : en kontroll av verksamheters hygienrutiner. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Martino Johansson, Maria, 2023. Säkra livsmedel i fält : En studie om livsmedelssäkerhet vid Norrbottens flygflottilj. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Nabb, Evelina and Salim, Taban, 2022. Redlighet inom livsmedelshantering : en kvalitativ studie av möjliga orsaker till brister avseende redlighet. Second cycle, A1E. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Paulsson, Staffan Mattias, 2023. Att se det som inte ska synas : Vilka utmaningar står livsmedelsinspektörer inom den kommunala kontrollverksamheten inför när det kommer till att upptäcka bedrägligt och vilseledande ageranden utifrån de lagar och föreskrifter som finns. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Potrus, Wameidh Munther Potrus, 2022. Matförgiftningar och dess orsaker i Sverige under perioden 2012–2021. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Randelin, Cristina, 2023. Minskning av matsvinn i hushållen: olika analysmetoder, liknande resultat : en litteraturstudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Rashoud, Bashar, 2023. Kommunal tillsyn som rör plastmaterial i kontakt med livsmedel i Norrköpings kommun. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Saloniemi, Elin, 2022. Möjligheter och utmaningar med en hållbar primärproduktion av mjölk och nötkött i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Ström, Nikolina, 2022. Insekter till middag! : är Sverige redo för en ny matkultur?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Department of Molecular Sciences

Yadegari, Neda and Abas, Haura, 2023. Livsmedelsinspektörens nuvarande och framtida roll för minskat matsvinn : livsmedelsinspektörens perspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

This list was generated on Wed Jun 19 03:19:00 2024 CEST.