Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 19.

Ahlstrand, Josefine and Åkesson, Matilda, 2024. Kommer framtidens jordgubbar att odlas i tunnel eller på friland? : en intervjustudie baserad på erfarenheter från jordgubbsodlare i södra Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Andersson, Ebba and Jonsson, Olof, 2024. Råda bot på hot : svenska botaniska trädgårdars funktion i bevarandet av hotade och sällsynta nordiska växter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Arvidsson, Josefine, 2024. Odling med barn : en intervjustudie om skolträdgårdsverksamhet. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Blomqvist, André, 2024. Cederträd – framtidens stadsträd : en utmanare i klimatförändringarnas tid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Bollerup, Jane, 2024. Screening for microbial volatiles related to Cydia pomonella infestation in walnut fruits (Juglans regia). First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Gunnarsson, Isak, 2024. Rikkärrens betydelse och utmaningar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Halvars, Leonora, 2024. Säker hemkonservering i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmström, Marcus, 2024. Hampans återkomst i Sverige : attityder och framtid. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Hultqvist, Josefin, 2024. Parasitering av blygrå rapsvivel, Ceutorhynchus obstrictus, i höstraps i förhållande till landskapsfaktorer. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Håstadius, Anna and Andersson, Gisela, 2024. Råg (Secale cereale) som mulchlager vid odling av huvudkål (Brassica oleracea var. capitata) : påverkan på insektsskador. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jarring, Elis, 2024. Vin i kalla klimatregioner : definition & lärdomar från svala klimatregioner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Beata, 2024. Trädens reglerande roll i den hållbara staden : en studie av egenskaper som påverkar värmereglering, dagvattenhantering och luftrening. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Johansson, Emelie, 2024. Det urbana barrträdets liv : från frö till etablering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lindahl, Susanna, 2024. Pseudaulacaspis pentagona : ett nytt hot mot Sveriges träd och prydnadsväxter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Persson, Lina, 2024. Jättelokans, Heracleum mantegazzianum, spridningsvägar och habitatpreferens : fallstudie av aktuell utbredning i Skåne. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rundqvist, Linnea and Tegenfeldt, Sanna, 2024. Växtföljd i snittblomsodling : med jordburna skadegörare som utgångspunkt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Rydell, Madeleine, 2024. Hur svenska snittblomsodlare skapar värde genom frilandsodling av Slow Flowers. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Eva Lena, 2024. Hållbara restorativa miljöer : hänsyn till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ger fler ekosystemtjänster. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Thimrén, Tove and Lindsjö, Jessika, 2024. En uppförandekod för ett växande problem : framtagandet av en svensk uppförandekod för potentiellt invasiva växter i trädgårdsbranschen. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

This list was generated on Wed Jun 19 03:18:46 2024 CEST.