Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Å | Ö
Number of items: 42.

A

Ahlberg, Emilia, 2014. Christiania – en studie av områdets värden som alternativt samhälle. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andreaheim, Tim and Hansén, Erik, 2012. Trygghet genom gestaltning : Västerledstorg, Enköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Blomfeldt, Jonna, 2013. Gröna broar : ekologiska, sociala och estetiska tillgångar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Borselius, Mimmi and Eriksson, Kristina , 2012. Dagvattenparken : estetiska värden i en teknisk anläggning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Candefjord, Louise, 2012. Hälsans Stig : promenaden mot ett sundare Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Elin, 2012. Skötsel som gestaltningsförutsättning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dahl, Elin, 2012. Södermalmsskolan : en fallstudie om hur arbetet med en skolträdgård kan bedrivas idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Danielson, Annika, 2012. En plats för återhämtning : en tillämpning av hälsoträdgårdars stressdämpande kvalitéer på Stora Torget i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Eriksson, Jonas, 2012. Peterhof and Drottningholm : a comparison of the formal parks' characteristic elements, structures and overall planning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Franklin, Hilda, 2012. Japanska trädgårdar, på svenskt och japanskt vis : fyra studier av japanska trädgårdar i Japan och Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

From Björk, Madelaine and Lindkvist, Jenny, 2012. Parken som redskap för stresshantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Grängsjö, Karin and Vegerfors, Catarina, 2012. Perspektiv på perspektiv : en undersökning om hur bilder uppfattas. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gustafsson, Anna and Maniette, Emelie, 2012. Ekoturism och landskapsarkitektur : landskapsarkitektens roll vid utformning av ekoturismanläggningar. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hamberg, Ingela, 2012. Barnkultur i landskapsarkitektur : hur når vi barns perspektiv?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hambraeus Victorson, Sara, 2013. Trygghet i en stadspark : undersökning av trygghetsaspekten med fokus på Humlegården i Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hedenkvist, Lisa and Horn, Carolina, 2012. Biotoppusslet : ett gestaltningsförslag av Lill-Valla temalekplats i Linköping. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helgsten, Filip, 2012. Gatuträd och artvariation : strategier för riskspridning i Malmö och Stockholm. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Henriksson, Sara, 2012. Landskapsarkitektens möjligheter att delta inom ekoturismen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmbom, Diana and Wildheim, Erik, 2012. Påvel Snickares gränd : ett gestaltningsförslag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Häggstam, Tyra, 2015. Åtta faktorer för en visuellt upplevelsemässigt god parkmiljö : en fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

I

Ingelsson, Jessica and Lindqvist, Alexander, 2012. Stora Torget i Enköping : visionen om ett grönt torg fullt av liv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Insulander, Anna Maria, 2012. Light pollution : consequences and sustainable lighting design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Johansson, Alice, 2013. Grönytefaktorn och biologisk mångfald : en anpassning för Rosendalsfältet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Linnéa, 2012. En levande gata : ett gestaltningsförslag baserat på Jan Gehls teorier om stadsliv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Karlsson, Mina, 2012. Informal settlements : the world's invisible communities. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Larsson, Amanda, 2012. Medborgardeltagande vid slumuppgradering : en jämförande studie mellan projekt i Medellín och Pune. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ljungman, Henrik, 2012. Undersökning av stadskvaliteter i två bostadsområden i Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Loberg, Joakim, 2012. Etableringsbeskärning i offentlig miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Malmberg, Sandra, 2012. Landskapskaraktärsanalys : som metod för planering av gång- och cykelväg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Malmerberg, Oscar, 2013. Skateboard i staden : en studie av tre urbana platser. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mellberg, Karin, 2012. Att skapa visuellt fredade zoner : en studie av hur olika gestaltning påverkar insyn på en bostadsgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nilsson, Linn, 2013. Historiska ljudinstallationer och deras användning i modern tid. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Näslund, Stina, 2012. En ny nyans av grönt : Stockholms grönstruktur i förändring. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Persson, Ellinor, 2012. En väg till hållbara naturstigar : utveckling av en gestaltningsmetod med Utö som exempel. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Petersson, Johanna, 2012. Öka äldres fysiska aktivitet : ett planeringsverktyg för glesbygder. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Roigart, Adam, 2012. Uteservering för Hotell & Restaurang Villa Anna : urban odling i uteserveringsmiljö med storytelling som gestaltningsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Simonsson, Anton, 2012. Utformning av dagvattendammar genom tri-valent design. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sunnefeldt Nyberg, Anna, 2012. Dagens behov och dåtidens ideal : funktionalistiska bostadsgårdar idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Thunarf, Christian, 2012. Gestaltning av det flexibla offentliga rummet : Torget i Leksand. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Träff, Kristin, 2012. Odefinierade rum i bebyggd miljö : en begreppsstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Å

Åkerström, Jonas, 2014. Uppsalas stora stadsträd : att ersätta Fyrisåns hästkastanjer. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ö

Östberg, Sara, 2012. Barns utomhuslek : en presentation och undersökning av ett inventeringsunderlag för barns lekmiljö utomhus. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Dec 4 09:37:42 2022 CET.