Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Year of Publication | Volume/Sequential designation | Creators | No Grouping
Jump to: 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
Number of items: 48.

2019

Andersson, Simon, 2019. Kalkylmodell för produkter inom korslimmat trä : fallstudie inom ett träindustriellt företag. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Aronsson, Andreas and Kjellander, Per, 2019. Futureshandel av rundvirke : möjligheter och hinder för en futureshandel av rundvirke. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Berg Rustas, Carolina and Nagy, Emil, 2019. Forest-based bioeconomy - to be or not to be? : a socio-technical transition. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Bernö, Hanna, 2019. Educating for a sustainable future? : perceptions of bioeconomy among forestry students in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Bwimba, Emmy, 2019. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Eimannsberger, Miriam, 2019. Transition to a circular economy : the intersection of business and user enablement. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Grafström, Erik, 2019. CSR för delade värderingar : en fallstudie av kundperspektiv hos skogs- och lantbrukskunder inom banksektorn. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lindström, Heléna, 2019. Local food markets : consumer perspectives and values. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjölund, Jonas, 2019. Leveransservice från sågverk till bygghandel. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Skärberg, Erik, 2019. Outsourcing spare part inventory management in the paper industry : a case study on Edet paper mill. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Wessmark, Niklas, 2019. Bortsättning av skotningsavstånd på ett svenskt skogsbolag : en granskning av hur väl metodstandarden för bortsättningsarbetet följts. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Wictorin, Per, 2019. Skogsvårdsstöd : växande eller igenväxande skogar?. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Winter, Simon, 2019. Customers’ perceptions of self-service quality : a qualitative case study in the Swedish banking sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

2020

Berg, Ellinor, 2020. Customer perceptions of equipment rental : services for a circular economy. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Braunstein, Gustaf, 2020. Promoting sustainable market development : a case study of wooden multi-story buildings. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Emerson, Oliver, 2020. Impacts of environmental regulations on firm performance : the development of a new perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Essebro, Ludvig, 2020. Communicating a climate friendly business model. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Essebro, Ludvig, 2020. Ensuring legitimacy trough CSR communication in the biobased sector. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Gebre-Medhin, Anna, 2020. Swedish FES-related policy : integration of national objectives and factors affecting local actors’ policy respons. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Gyllengahm, Karin, 2020. Making material handling more efficient : reduction of non-value-adding activities at a wood products company. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Gyllengahm, Karin, 2020. Omsättningslager för förädlade träprodukter : en avvägning mellan lagerföring - och orderkostnad. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Halldén, Anna, 2020. Skogens roll i klimatfrågan : en medieanalys av Dagens Nyheter 2010–2019. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

Holfve, Viktor, 2020. Hållbart byggande : kommuners arbete för flerbostadshus i trä. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Magnusson, Karl, 2020. Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) Riskanalys av hybridlärk (Larix X marschlinsii) : möjligheter och problem. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olovsson, Kristin, 2020. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

2021

Eriksson, Per, 2021. Wood procurement using harvest measurment : for improved management of forest operations. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Fakhro, Ismail, 2021. Leadership Contribution to Organizations During Pandemic Disruption : a case Study of Private Swedish Organizations. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olsson, Mikael and Sparrevik, Gustaf, 2021. Commercial forestland investments : a comparative analysis of ownership objectives. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Saati, Natalie, 2021. Corporate social responsibility communication in apparel retail industry. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Söderlund, Martin, 2021. Att skapa mervärde i en produktlinjeutvidgning. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Tanse, Karolina, 2021. The Swedish policy framework for Forest Ecosystem Services : a study of integration of objectives, policy instruments and local actor’s knowledge about policies and policy objectives. Second cycle, A2E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Economics

von Heideken, Filippa, 2021. Municipal construction strategies : the promotion of wooden multi-storey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

2022

Eriksson, Per, 2022. The forest sector’s adaptation : taxonomy and emerging carbon markets. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Färnström, Isac, 2022. Market development for multi-story wood construction : views of architects and structural engineers. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Leijonhufvud, Erik, 2022. Råvaruförsörjning av grot : försörjningskedjan vid Södra Skog. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Ljudén, Axel and Nyström, Albin, 2022. Digitaliserings potential : kartläggning och analys av arbetsprocesser. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Nytell, Anders, 2022. Young consumer perceptions of wooden multistorey construction. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Olander, Cecilia, 2022. I'll have what he's having : can a bank increase the financial equality?. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Rubensson, Nils, 2022. Processeffektivisering vid hyvling : en analys av operatörernas förutsättningar. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

2023

Andersson, Sofia, 2023. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Berrebaane, Alex, 2023. No pay, no care? : insights from a preliminary review of payment for ecosystem services payment suspensions. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Grele, Ellinor, 2023. Skogssektorns anpassning till EU taxonomin : redovisning av hållbarhetsinformation. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Hurtig, Adam and Häggberg, Emma, 2023. Ökad kolsänka i den svenska skogen : ett intressentperspektiv. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Lundberg, Emelie, 2023. Private label effect on small producer business development : a multiple-case study from a producer perspective. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Mattsson, Joakim, 2023. Local food networks - value creation and the role of the producer. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Rudolph, Ann-Cathrin, 2023. Marketing of meat alternatives : a comparison between Germany and Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sjölund, Alice, 2023. Bankens roll vid generationsskifte av skogsfastigheter : en studie av intressenters tjänstebehov. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

Sköld, Carl, 2023. Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige : en jämförelse av lönsamheten i två olika gödslingsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (S) > Dept. of Forest Economics

This list was generated on Wed Jun 19 03:19:41 2024 CEST.