Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | T | W | Z
Number of items: 52.

A

Andersson, Andrea, 2009. Stationsutveckling i stad och på landsbygd : exempel från Gagnef. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arnoldsson, Emelie, 2007. Flustret : en nattklubb utomhus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Björklund, Erika, 2007. Urban revitalisation through lighting design : environmental lighting plan for Venice. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Blomqvist, Christina, 2005. Livet mellan husen : ett utvecklingsförslag för Disagården. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Brunge, Emelie, 2006. Förortens utemiljöer : teorier, metoder och analyser för gestaltning av friytestruktur i gles förortsbebyggelse : exempel på arbetsmetoder för grönområdesanalyser och utvecklingsförslag för friytorna i Runby, Upplands Väsby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Carlborg, Annika, 2004. Vårdprogram för Österby bruks köksträdgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Carlsson, Maria, 2006. Studie i exteriör belysning : med tillämpning på Bokenäs, Volvos fritids- och konferensby. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Carlsson, Stina, 2006. Staden som arena : arbetsmetod för områdesdesign till gatufestivaler. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

D

Dreierström, Cecilia, 2005. Tungelsta med trädgårdstema. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Dunker, Kristina, 2006. Förändring av rädslans rum : med trygghetsskapande. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Ejdemo, Marie, 2007. Funktion utan hinder : fysiskt och upplevelsemässigt tillgängliga miljöer med fokus på funktionshindrade och med Heby kommun som exempel. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekroth, Fredrik, 2006. Brickbandets utemiljöer : vårdplan 2006. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Louise, 2006. Välkommen : förslag till ny stadspark i Göteborg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eriksson, Malin, 2006. Landskapsanalys : upplevelsevärden vid Lövstaslätten och Funbo Lövsta. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Fogelqvist, Simon, 2008. Landvinning : scenarier för efterbehandling och gestaltning av Aitikgruvan, Gällivare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fällbom, Celina, 2006. Om kritik : en lägesrapport från den svenska landskapsarkitekturkritiken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Gustafsson, Ann-Catrine, 2007. Klyftan mellan byggare och arkitekt : markentreprenören och landskapsarkitekten. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hennius, Maria, 2006. S:t Sigfrids granne : en begravningsplats för alla. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hörberg, Maria, 2009. Möte i månsken : ett belysningsförslag för Fyristorg. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jansson, Thomas, 2006. Landskap för spontanidrott. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Eva-Lotta and Råsmark, Charlotta, 2006. Staden i ord och handling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Malena, 2007. Möjligheternas skolgård : om att skapa förutsättningar för en välanvänd utemiljö - exempel från Luleå. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Johansson, Ylva and Thyberger, Jenny, 2007. Känsla för vatten : rekreation i innerstad med fokus på bad. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kjellin, Ylva, 2008. Stjärnhusen i Gröndal : bevara och förnya stjärnhusens innergårdar. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kullänger, Linda, 2015. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Larsson, Anders, 2007. Det första uppdraget : om studenten som företagare. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Ulrica, 2006. Ulleråker sjukhus : trädgård och park : vårdprogram. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Maria, 2007. Utformning av hamnområdet i Arvika : stadsbild och offentliga miljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lund, Magdalena, 2005. Hybridlandskap : nya möjligheter för offentliga platser i staden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

M

Magnusson, Marianne, 2007. Boulognerskogen : förslag till program för en stadslekpark. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Nilsson, Anna, 2006. Välkommen : vackrare infart till Vilhelmina. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nisses Johanson, Johanna, 2007. Río Pita Park : greenspace for children in a suburb of Quito. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nitsch, Kristina, 2006. Ljud eller oljud? : planering av goda ljudmiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Nyström, Jessica, 2007. Älvkarleby, landskapskaraktär och gestaltningsförslag : landskapskaraktärsbeskrivning med inspiration av metoden Landscape Character Assessment, med riktlinjer och gestaltningsförslag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Palmgren, Lotta, 2006. Istället för träd : om den kreativa processen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Palmstierna, Amanda, 2006. Regional utvecklingsplanering och grönstruktur : en studie av de gröna kilarna i Stockholms län. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Pettersson, Linda, 2007. Prefabricerade stödmurar i betong. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Q

Qvist, Per, 2006. Millesgården : vårdprogram samt förslag till förbättrad tillgänglighet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Rubinsson, Carola, 2007. Fallstudie av mellanrummen i stadsdelen Ålidhems offentliga utemiljöer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Sabel, Matilda, 2007. Varde ljus : kyrkogården : en meditativ park i nytt ljus. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Samuelsson, Elin, 2010. Jag och Tensta : personligt perspektiv på det offentliga rummet. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sidén Lannergård, Karin, 2008. Framtidens begravningsplatser : en historisk tillbakablick, dagssituationen och visioner för framtidens gestaltningsuttryck. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stehn, Ilona, 2008. Tecken på liv : mänskliga spår i staden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sääf, Anna, 2007. Att få sätta spår : om medbestämmande och platstagande på gymnasieskolgården. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Thyberg, Louise, 2005. Barriärer i Karlstad : en översiktlig analys. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

W

Waernulf, Sofia, 2007. Trädgårdar på tak- och gårdsbjälklag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wallentin, Frida, 2007. Teorier om socialt liv på offentliga platser : med applicering på Selma Lagerlöfstorg. UNSPECIFIED, Göteborg. Göteborg: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wennberg, Anna, 2015. Gestaltning i vinterstaden Luleå : förslag till utformning och belysning av stadens entréer. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Westin, Sandra, 2006. Bergsbrunna södra : analys och programförslag. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wintenby, Christian, 2005. Funktion och upplevelse : faktorer för en god boendemiljö applicerade på en plats i Tierp. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Wulff, Sofia, 2008. Dagvatten i Märsta : förslag till anläggning för ekologisk hantering samt metodöversikt. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Z

Zettersten, Ann, 2008. The Mulberry School : reflektion över en designprocess. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Dec 8 01:06:14 2022 CET.