Home About Browse Search
Svenska


Kullänger, Linda, 2015. Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien : en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
20MB

Abstract

Landscape architect is a profession that withholds varying tasks inside countries and between countries. In many countries the landscape architect profession does not exist. Spain is a country where the landscape architect profession is not recognized, and the professions that work with landscape architecture are architects, engineers, biologists and agronomists. "Paisajista", in English "Landscaper," is in Spain a common name for those who design gardens and parks. Sweden is one of the countries with most landscape architects due to its population and the profession is well established. Also in Sweden, there are many people who do not have a clear picture about the profession and several times the knowledge of landscape architects goes to waste.

In my thesis based on location study I reason about similarities and differences in the Spanish and Swedish landscaping to investigate if the landscape architect profession establishment have had impact on landscape architecture. The thesis is based on literature reviews, interviews and site studies in Stockholm and Barcelona. In order to define the work, three sites for each city were chosen, which were divided into categories; park, squares and streets.
As background material, studies and comparisons between the history of landscape architecture and town planning in Stockholm and Barcelona were made. Politics have had a strong influence on town planning in Stockholm and Barcelona during the 20th century. After the Spanish Civil War, Spain became a fascist dictatorship. During the dictatorship years, very little was made in architecture and urban planning, and many cities decayed. When Spain once again became a democracy, there was a lot of energy and desire to take hold of decay and to make cities to presentable public places again. In Sweden functionalism ruled the social planning and helped to shape the welfare state. The ”Stockholm school of Landscape design” became famous international, and still influence the landscape architecture.

Briefly, in Sweden it have been a tradition of using the nature as a base and take advantage of existing qualities, while it in Spain had been made a clearer distinction between city and nature. It is more common that the architect has a project management role in Spain than in Sweden, which makes it easier to implement design concepts. One conclusion is that it is possible to see if a landscape has had the responsible role of the shaping and also in which Spanish projects the architects received help from plant experts. But other conclusions are that a number of things influences the shaping. Extension of urbanization, science, culture, religion and climate have in different ways influenced the social outlook and view of nature in Sweden and Spain. That in turn have influenced the possibilities for the development of the landscape architect profession in both countries.

,

Landskapsarkitektyrket är ett yrke med varierande arbetsuppgifter inom och mellan olika länder. I många länder existerar inte landskapsarkitektsyrket. I Spanien är landskapsarkitekt inte ett erkänt yrke och de som arbetar med landskapsarkitektur är arkitekter, ingenjörer, biologer och agronomer. ”Paisajista”, direktöversatt till svenska ”Landskapare”, är i Spanien en vanlig benämning för yrkesverksamma inom gestaltning av trädgårdar och parker. Sverige är ett av de länder som har flest landskapsarkitekter i förhållande till befolkningsmängden och här har yrket hunnit bli etablerat. Även i Sverige är de många som inte har en klar bild över vad en landskapsarkitekt egentligen gör och det är inte alltid som landskapsarkitektens kunskaper utnyttjas till fullo.
I mitt examensarbete för jag utifrån platsstudier ett resonemang kring likheter och skillnader vad gäller spansk och svensk landskapsarkitektur för att se om landskapsarkitektyrkets etablering har någon påverkan på landskapsarkitekturen. Examensarbetet bygger på litteraturstudier, intervjuer samt platsstudier i Stockholm och Barcelona. För att avgränsa arbetet valdes tre platsexempel från varje stad, vilka delades in i kategorierna; park, torg och stråk. Som bakgrund studerades och jämfördes Sveriges och Spaniens landskapsarkitekturhistoria och Stockholms och Barcelonas stadsplaneringshistoria. I både Stockholm och Barcelona har politiken haft ett stark inflytande på stadsplaneringen under 1900-talet. Efter det spanska inbördeskriget åren blev Spanien en fascistisk diktatur. Under diktaturåren gjordes mycket lite inom arkitektur och stadsplanering och många städer förföll. När Spanien åter blev en demokrati, fanns det mycket energi och vilja att ta tag i förfallet och göra städerna till offentliga och presentabla platser igen. Den funktionalistiska samhällsplaneringen utgjorde en stor del i byggandet av Sveriges välfärdssamhälle. ”Parkskolan” gjorde Stockholm internationellt känt och påverkar landskapsarkitekturen än idag.
Kortfattat kan sägas att det i Sverige har funnits en tradition av att utgå från naturen och ta vara på befintliga kvaliteter medan det i Spanien har gjorts en tydligare skillnad mellan stad och natur. Det är vanligare att arkitekten har en projektledarroll i Spanien än i Sverige, vilket gör det lättare att hålla ihop och genomföra gestaltningskoncept. En slutsats är att det till viss del går att se att en landskapsarkitekt har haft huvudansvaret för gestaltningen av en plats och att det går att se när de spanska arkitekterna haft hjälp av experter på växtmaterial. Platsernas gestaltning påverkas också av många andra förhållanden som inte har att göra med om en arkitekt eller en landskapsarkitekt har ansvarat för gestaltningen. Urbaniseringsgrad, vetenskap, kultur, religion och klimat har på olika sätt påverkat Sveriges och Spaniens natur- och människosyn.
Detta har i sin tur påverkat förutsättningarna för landskapsarkitektyrkets utveckling i de båda länderna.

Main title:Landskapsarkitektens yrkesroll i Sverige och Spanien
Subtitle:en jämförelsestudie mellan svensk och spansk landskapsarkitektur med platsexempel från Stockholm och Barcelona
Authors:Kullänger, Linda
Supervisor:Jarméus, Johanna and Sandqvist, Sofia and Hoff, Viveka
Examiner:Eriksson, Tomas and Andersson, Thorbjörn
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LARKU Landscape Architecture Programme, Ultuna (admitted before July 1, 2007) 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:jämförelsestudie, landskapsarkitektyrket, paisajista, Stockholm, Barcelona
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4482
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4482
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2015 14:13
Metadata Last Modified:18 Jun 2015 14:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics