Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | D | E | F | G | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | V | Ö
Number of items: 37.

A

Andersson, Artur, 2020. Effects of cold treatment on Arabidopsis thaliana : a study in the change of gene expression levels in some selected COR-genes and composition of important cell membrane lipids of A. thaliana. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Andersson, Hedda, 2022. Can Saccharomycopsis vini and Z4-11Al be used in a push-pull system against the invasive pest Drosophila suzukii?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Apelqvist, Matilda, 2022. Training dogs to indicate synthetic pheromones from Plagionotus detritus, Coleoptera, Cerambycidae to detect living beetles. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

B

Berglund, Fanny, 2022. Integrerat växtskydd i stadsmiljö : en undersökning av förutsättningar för en hållbar skötsel av grön infrastruktur. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Birgestrand Jönsson, Amanda, 2021. Problembeteenden : ett problem för hästen eller för oss?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

D

Davidsson, Hannah, 2020. Rening av avloppsvatten med hjälp av svamp : hantering av läkemedel och andra mikroföroreningar med hjälp av mykoremediering. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

E

Edman, Felicia, 2022. Biologisk framställning av insektsferomon med enzymer från japansk feberbuske. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Ekdahl, Felicia, 2020. Mellangrödor och dess odling : hur kan odling av mellangrödor främjas?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eklund, Elin, 2020. Parkslide, Reynoutria japonica, i vägkanter : Var kan den växa och hur påverkas platsen?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Malin, 2022. Mikrobiella biostimulanter för ökad resiliens mot rotsjukdomar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

F

Falk Tingström, Ines, 2022. Saponiner i ärta : biosyntes av soyasaponiner och dess genetiska mekanismer i ärtväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Frøhling, Caroline Bayer, 2020. Control of the soft brown scale, Coccus hesperidum L : in greenhouses of botanical gardens. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

G

Golobov, Linda, 2022. Potatisens skalsjukdomar i Sverige. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

I

Issa, Ibrahim, 2020. Domesticering av Lepidium campestre med genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 : analys huruvida genomediteringstekniken CRISPR/Cas9 kan användas i domesticeringen av Lepidium campestre. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

J

Johansson, Ellen, 2022. Biologisk bekämpning av rotgallnematoderna Meloidogyne chitwoodi & Meloidogyne fallax. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Johansson, Emma, 2019. Möjligheter för hållbar rapsodling genom samodling med baljväxter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Jonsson, Elin, 2019. Svampodling i restprodukter : kan ostronskivling odlas på kartong?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Kalenius, Robert, 2022. Mushroom cultivation in Temperate Agroforestry : potential Agroforestry practices, growing methods, and native edible saprophytes to Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

L

Lohe, Fredrike and Otell, Sonja, 2022. Granbarkborren i svenska produktionsskogar : vilka faktorer påverkar massutbrott och vilka åtgärder kan vidtas för att minska dem?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Lundmark, Johan, 2019. Genotyping ethylene production genes Md-ACS1 and Md-ACO1 for markerassisted selection in apple. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

Lynander, Ella, 2021. Olika oorganiska kvävekällors effekt på blåbärsplantors tillväxt. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

M

Magnusson, Anna, 2022. Effect of Touch on Cotton and Maize : influence on plant morphology and feeding preference in Spodoptera littoralis. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Monell, Josefine, 2021. Växtförädlingsmål för framtida äppelförädling ur förädlares och odlares perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Breeding (from 130101)

O

Olsson, Sophie, 2022. Inavelsgrad i stängda stamböcker : en high density SNP analys av fem svenska fårraser. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

P

Pettersson, Johan, 2020. The use of tissue culture methods for producing resistant material of Aesculus hippocastanum : a literature study. First cycle, G2E. Alnarp: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Breeding

Q

Quach, Judy, 2021. Återanvändning av avloppsvatten för bevattning inom trädgårdsodling : ur ett mikrobiologiskt perspektiv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

R

Resare, Astrid, 2022. Rosor för odling i zon VIII. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Reyes Estevez, Estefany, 2021. Why coconut water is both a biostimulant and an anti-cancer agent. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Sandelin, Eric, 2021. Bevarande av den akut hotade ormbunken, Skuggbräken, Polystichum braunii : habitat, hot och åtgärder. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Spogardh Gunnarsson, Hanna, 2022. Karantänskadegörare och kunskapsläget bland Sveriges fritidsodlare. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Stenmark, Erika, 2020. Inventering av rikkärrsindikerande kärlväxter i ett mindre område i Store Mosse nationalpark. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sundström, Tove, 2019. Agroforestry i tempererat klimat : identifiering av kunskapsbehov och hypotesformulering för framtida forskning. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Svensson, Annika, 2022. Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Swensson Källén, Annika, 2020. Hållbara alternativ till ogräsmedel innehållande glyfosat : för grönsaksodling på friland. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Söderholm, Max, 2020. Phenotype microarray av Xanthomonas hortorum pv. perlargonii : Phenotype microarray av växtpatogenen Xantamonas hortorum pv. pelargonii för att undersöka exogena ämnens påverkan på bakteriens respiration samt bildandet av biofilm och biotensider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

V

Valeur, Johan, 2020. Promoting lateral bud growth in sweet potato (Ipomoea batatas) : comparing the foliar application of synthetic phytohormone and coconut water. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Ö

Östberg, Jenny, 2019. Managing uncertainties and development of grain legumes in Sweden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Sun Nov 27 16:55:31 2022 CET.