Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 51.

Almqvist, Sanna, 2022. How does previous experience affect preference in an environment for outdoor recreation? : using the PSD model to identify environments for different outdoor recreation needs. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Andersson, Erika, 2021. Utevistelsens roll i äldreomsorgens förebyggande verksamhet under COVID-19 : en kvalitativ intervjustudie i Stockholms Stad. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Arnett, Hannah, 2019. Invisible Bricks: urban places for social wellbeing : a lived experience of place in the London borough of Tower Hamlets, UK. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Asp, Lisa, 2022. Outdoor environments for elderly people with different cultural backgrounds : an interview study based on individual experiences. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Axelsson, Karin, 2022. Med havet i huvudrollen : fem narrativ om blå miljöers betydelse för hälsa och välbefinnande i utveckling av städer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Dahlberg, Therese, 2020. Grön Diakoni : miljö och aktivitet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Ekström, Galina, 2020. Compatible spaces for emotional support of child and adolescent patients : design of in-between and outdoor spaces in healthcare settings. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Engel, Laura Anuschka Xenia, 2021. “The garden is a place of connection to nature and life” : the implications of urban green community projects and place attachment to individuals and society. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Granholm, Tua, 2017. Det barnrika landskapets värde : ett pedagogperspektiv på verksamhet i förskolans utemiljö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Guardini, Beatrice, 2022. Restorative urban forests. A study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy : a study of nature affordances along forest bathing trails in Northeast Italy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Guimarães Gabriel, Amanda, 2021. Connecting to nature in pre-school : a study of place experiences in a low-social economic area related to children´s development. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Gutke Lunsjö, My, 2024. Incorporating Environmental Psychology in Architectural Design Processes : creation of a Translation Tool based on Affordances. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hallin, Sofie, 2018. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

Hellersteth, Sophia, 2021. Fysisk aktivitet och träning utomhus för hjärtinfarktpatienter : framtidens hjärtrehabilitering?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jonsén-Skanebo, Lisa, 2019. Landskapets lekvärden : Harald Aronssons park då, nu och i framtiden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Joschko, Lilly, 2021. Do nature lovers recover better from nature-based therapy? : focusing on connectedness to nature and mental well-being in nature-based therapy. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Jönsson, Anna, 2021. Health-promoting dense urban spaces? : people’s perception of public squares in Malmö. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kajander, Elin, 2021. Kallbadande och dess platser för gemenskap, rekreation och vardagsstruktur. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kasaba, Tetiana, 2019. Green outdoor places, stress and productivity: an exploratory study at Kista ICT Hub, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Kjellgren, Sara, 2022. Kulturmiljö, hälsa och platsanknytning : en studie bland boende i Munkedals kommun. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Larsson, Linnéa, 2021. Naturen som verktyg : naturens roll och användning i naturbaserade interventioner för personer med stressrelaterad ohälsa. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Liljegren, Madeleine, 2017. Utemiljö som vårdmiljö : hur utemiljön vid vård- och omsorgsboenden för personer med demenssjukdom kan bli en tillgång för att främja fysisk aktivitet och fallprevention. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Litsmark, Anna, 2018. Sociala värden på miljöns villkor : en studie av naturreservatets aktiva bidrag till hållbar utveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Los, Diona, 2021. Merging healthcare and rural landscape development : emotional participatory mapping of places as starting point for healthy rural communities and future of the landscape. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Losell, Maria, 2020. Naturunderstödd rehabilitering på landsbygd : vårdpersonalens erfarenheter och upplevelser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lundkvist, Peter, 2022. Outdoor environments for physiotherapeutic rehabilitation of work-related stress : lying down in shelter, sitting in serenity, standing in nature and walking in coherence. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lundmark, Lotta, 2018. Utomhusfysioterapi : en studie av utemiljöns användbarhet vid ett rehabiliteringscenter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lundström, Hanna, 2018. Utomhuskontor som arbetsplats : undersökning om funktion, användning och utformning av ett befintligt utomhuskontor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Lönnback, Sibylla, 2017. Gröna kyrkorum för barn och unga : en plats att undvika eller söka upp. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Malve-Ahlroth, Sara, 2020. Supportive work environment for psychological wellbeing : interpretative phenomenological analysis of salutogenic affordances. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Marcuson, Anna, 2020. Barns egna platser på skolgården. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Mui, Kelvin Lee, 2020. The benefit of outdoor environments for international migrants facing migratory stressors : an examination of social and nature-based factors. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Neldeborn, Emma, 2021. Personalens förhållnings- och arbetssätt vid Hästunderstödda Insatser (HUI). Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Erik, 2019. The Swedish BPSD registry and outdoor environment assessment : potential for development in dementia care. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Nilsson, Kei, 2022. Outdoor Recreational Activities in Bali, Indonesia : The Cultural Landscape Subak as a Respite. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Niwhede, Lovisa, 2022. Planning for well-being by urban design : a city case study of Malmö, Sweden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Oher, Nina, 2016. Hälsofrämjande vårdmiljöer, från insida till utsida : en fallstudie av patienters användning och upplevelse på Strålbehandlingen i Lund, Skånes universitetssjukhus. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Ong, Cindy, 2024. Off work to unwind in nature : how can therapeutic gardens in urban parks benefit time-strapped working professionals?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Paolini Madrid, Rebeca, 2022. Exploring Naturmolnet’s qualities that promote well-being in the public place : pocket parks for a better urban life?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Portinson, Ellinor, 2019. Ungas plats i offentlig miljö : om att göra, hänga och skapa i det gemensamma rummet. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sandberg, Anna Maria, 2023. Unga tjejers perspektiv på den urbana närmiljön : promenadintervjuer med tjejer i åldern 8-12. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sandin Larkander, Jonna, 2023. Exploring the potential of a guided forest bathing programme as a nature-based intervention for well-being, restoration, and nature connection. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Schmidt, Amanda, 2023. Kulturljudzon Sofielund, Malmö: : a study on the residents’ auditory perception. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Spezia, Fanny, 2022. Exploring the experienced usefulness of the PSD framework in a mixed natural built environment : scientific literature review and on-site assessment of Henriksdalshamnen in Stockholm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Stenmo, Catharina, 2021. Att leva tills vi dör : ett salutogent och holistiskt perspektiv på utemiljöns användning och betydelse inom palliativ vård. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Tonetti, Sofia, 2024. Recapturing the dark experience : encounters with natural darkness in Nordic settlements. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Trnka, Mia Therese, 2024. Bridging Nature and Care : nurturing Individuals with Dementia in a Residential Care Facility in Denmark. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Törn, Nina Evelina, 2021. Barns och ungas perspektiv och delaktighet inom parkförvaltning : en fallstudie av svenska kommunala parkförvaltningsenheter. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Wilkins, Josefin, 2020. Transformativa utrymmen i arbetsmarknadsinriktad prerehabilitering : platsens betydelse för positiva utvecklingsprocesser. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

van der Maarel, Martin, 2019. Scoping review of health promoting qualities of cultural heritage sites : theoretical analysis and development. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Åshage, Anna, 2020. Hälsofrämjande parkdesign : en fallstudie genom deltagande aktionsforskning vid evidensbaserad planering och utveckling av en offentlig hälsopark i Täby. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

This list was generated on Wed Jun 19 03:18:51 2024 CEST.