Home About Browse Search
Svenska


Hallin, Sofie, 2018. School grounds : children’s perspectives on qualities, use and social support. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

School grounds are places where children spend a lot of time during all of their school years, and therefore central for many children’s everyday life. School grounds are an important part of the school settings that affect several dimensions of children’s health, since the built environment can facilitate or constrain physical activity. Health benefits from school grounds include physical activity for children. Play outdoors tends to increase the physical activity. Also, their social health benefits due to the cooperative and creative play and improvement in mental health. This reduces stress levels and enhances self-confidence.

Today schools are getting bigger and expand to receive more children. Therefore it is important for school grounds to have a high quality, to support and promote children’s health and development. At school grounds there needs to be space for play, but also spaces for dialogue, privacy, peace and sensations. Children’s perspectives are needed in order to gather knowledge about what children value at school grounds. This study has focused on children’s perspectives in their school ground and how they use different spaces for different purposes. Methods for the study are questionnaire, children’s drawings and child-led walks, conducted in two different school grounds with different environmental qualities. The participants are children in grade four and six. The results shows that important activities for children in school grounds are different kinds of ballgames, physical activities and socializing. Places that are socially supportive for children could be the whole school ground, depending on which activity or purpose. The immediate environment outside the classroom is important and should be inviting and contain opportunities for different kinds of activities. Places perceived as safe in school grounds are places that include vegetation and where the child can choose to socialize or withdraw from others. Places perceived as unsafe in school grounds are places that are enclosed, or separated and bare, where there are not so many other children or adults.

,

Skolgården är en plats där barn tillbringar mycket tid under alla skolår, och är därmed en central plats för många barn i deras vardag. Skolgården är även en viktig plats som påverkar flera dimensioner av barns hälsa, eftersom den byggda miljön kan underlätta eller begränsa barns aktivitet. Hälsovinsterna av en grön skolgård är fysisk aktivitet, eftersom lek utomhus tenderar att öka den, men även social och mental hälsa på grund av gemenskap och kreativ lek, vilket minskar stressnivåer och kan ge ett ökat självförtroende.

Idag blir skolor större och expanderar för att få plats för fler elever. Därför är det viktigt att skolgården utformas på ett sätt som ger hög kvalitet för att stödja och främja barns hälsa och utveckling. På skolgården behöver ytan vara tillräckligt stor för utrymme för lek, men också platser för dialog, avskildhet och återhämtning. Barnens perspektiv behövs för att samla kunskap om vad barn värderar på skolgårdar. Denna studie har fokuserat på barns perspektiv på skolgårdar och hur de använder olika platser för olika syften. Metoder för studien är enkät, barnteckningar och promenadintervjuer, som genomförts på två olika skolor med olika miljöegenskaper. Deltagarna är barn i årskurs fyra och årskurs sex. Resultaten visar att viktiga aktiviteter för barn på skolgården är olika typer av bollspel, fysiska aktiviteter och socialisering. Ställen som är socialt stödjande för barn kan vara hela skolgården, beroende på aktivitet och syfte. Den omedelbara miljön utanför klassrummet är viktig och behöver vara inbjudande och innehålla möjligheter till olika typer av aktiviteter. Trygga platser på skolgården är platser som inkluderar vegetation och där barnet kan välja att umgås med andra eller att vara för sig själv. Otrygga platser på skolgården är platser som är avskilda, och där det inte finns så många andra barn eller vuxna.

Main title:School grounds
Subtitle:children’s perspectives on qualities, use and social support
Authors:Hallin, Sofie
Supervisor:Jansson, Märit
Examiner:Mårtensson, Fredrika and Grahn, Patrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2018
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LM007 Outdoor environments for health and well-being - Master's programme 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management
Keywords:school grounds, green school grounds, children’s environment, children’s health, school grounds as social environments, sense of community, security, safety
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9754
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9754
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:English
Deposited On:21 Sep 2018 11:15
Metadata Last Modified:27 Feb 2019 10:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics