Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Number of items: 67.

Adelsköld, Tove, 2010. Hur påverkas vägkanternas kärlväxter av omgivande landskap och lokala variabler?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Almgren, Ingrid, 2010. Pre-treatment of grain for ethanol production during storage. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Anjaly Sukumaran Nair, Harikrishnan, 2011. Integrated storage and pretreatment of wheat straw for biofuel production. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Assefa Jima, Thomas, 2013. Postharvest Biological control of Fusarium dry-rot diseases in potato tubers using Clonostachys rosea strain IK726. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Axelsson, Lukas, 2013. Påverkar tidighetstyp fiberhalten hos rödklöver?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Baffoe, Kwabena, 2011. Importance of temperature for the willow bodyguard Perilitus brevicollis. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Brorsson, Stefan, 2011. Skalsjukdomar och knäpparlarver i potatis : I. blastdödningsperiodens och -metodens inflytande på förekomsten av skalsjukdomar : II. drycore-symptom; samband mellan knäpparlarver och Rhizoctonia och effekt av olika betningsmedel. Second cycle, A1E. Umeå: (NL, NJ) > Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

Digre, Andreas, 2010. Mutational engineering, growth selection, expression, purification and crystallization of ligand bound endo-beta-N-acetylglucosaminidase T (Endo-T) from Hypocrea jecorina. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Molecular Biology (until 131231)

Ehde, Lisa, 2012. Fosforgödslingseffektivitet i långliggande bördighetsförsök. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Eriksson, Anders, 2009. Naturvärden hos träd i betesmarker. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Ersson, Linda, 2011. Estimating lynx kill rate on reindeer using GPS-locations and lynx movement pattern. Second cycle, A1E. Uppsala/Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Furman , Grzegorz, 2011. Inhibition of Enterobacteriaceae by Pichia anomala during moist grain storage. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Gottfridsson , Johan, 2012. Vårvetesorters effektivitet i användningen av kväve under den huvudsakliga tillväxtperioden. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Grönberg, Elin, 2011. Evaluating six crop mixes used for game fields in southwest Sweden : biomass production, fallow deer preference and species diversity. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Grönkvist Wichmann, Lo, 2011. Gremmeniella abietina-epidemin 2001 : har skogen återhämtat sig?. Second cycle, A1E. Ultuna: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Guamán Sarango, Victor Manuel, 2009. Monitoring and pest control of Fruit flies in Thailand : new knowledge for integrated pest management. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Gustafsson, Josefin, 2009. Lilaköttig taggsvamp, Sárcodon fuligíneovioláceus : miljökrav i Sverige och en analys av vad som styr artens etablering . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Günes, Virginia, 2012. Samband mellan vattenkemi, ekosystemstruktur och -funktion i två dagvattendammar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Hammar, Erik, 2011. Vegetation development in a restored saltmarsh at Blakeney, north Norfolk coast, England. Second cycle, A1E. Uppsala, Cranfield, United Kingdom: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hosseini, Sara, 2010. Expression patterns of pathogenicity genes during Phytophthora pisi infection of pea roots . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Hultby, Simon, 2011. Epixylic, forest-interior bryophytes in young stands : importance of local environmental variables, propagule sources, and distance to bordering woodland key habitats. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hultman, Elin, 2009. Rumslig fördelning av grov gammal tall i Uppsala stad med tallticka som indikator på höga naturvärden. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Hämäläinen, Louise, 2010. Stopover duration and field site selection by whooper swan (Cygnus cygnus) at Lake Tysslingen, Sweden. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Höglund, Linda, 2018. Factors affecting timing of seasonal migration by roe deer (Capreolus capreolus). Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Jansson Matsson, Ida, 2015. Miljömärkningens betydelse för fiskkonsumtion : en intervjustudie. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

Jernberg, Johanna, 2013. Microbial communities in a boreal forest podzol profile and responses to the presence of Pinus sylvestris seedling roots. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Juslin, Robin, 2011. A comparison of commercial scent lures in attracting Raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides). Second cycle, A1E. Uppsala/Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Juuso, Markus, 2015. The effect of stump extraction on the diversity of saproxylic insects in the roots of Norway spruce (Picea abies) stumps. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Kancherla, Reddy Prakash, 2011. Identification of Somatic Mosaicism in the blood and uninvolved margin in breast cancer patients. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Karlsson, Sofie, 2012. Lantbrukare och rådgivare : tillsammans kan de främja biologisk mångfald.. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Köhlerstrand, Martin, 2016. B 221 - Marathoner's cure for bowel related problems? : double blind, placebo controlled study of egg powder B 221 in reducing disturbances in the gastrointestinal tract during long distance running. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

Larsson, David, 2012. Möjligheter att förutsäga kvävegödslingsbehov i höstvete med Yara N-tester. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Lindblom, Sofie, 2011. Distribution of wild boar (Sus scrofa) damage and harvest loss in crop fields. Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Lindell, Ida, 2011. Evaluation of tools for analysis and quantification of Fusarium mycotoxins. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Livén, Mathias, 2010. Vedlevande lavar på döda grenar på levande träd i produktionsskog. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Helena, 2010. Epixylic lichens and bryophytes in young managed forests : substrate preferences and amounts of dead wood. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Magnusson, Madeleine, 2010. Population and management models for the Swedish wild boar (Sus scrofa). Second cycle, A1E. Grimsö: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Melberg, Staffan, 2012. Spatiotemporal competition patterns of Swedish roe deer and wild boar during the fawning season. Second cycle, A1E. Grimsö and Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Neselius, Tobias, 2012. Undersökning av flyktiga organiska ämnens påverkan på allokeringen av biomassa vid samodling av majs (Zea mays) och bönor (Phaseolus vulgaris). Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nilsson, Anna-Karin, 2014. Taxonomin hos Prinia flaviventris - en eller flera arter?. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Nystrand, Magnus, 2012. Movement patterns of Eurasian lynx (Lynx lynx) around their kills in southern Sweden. Second cycle, A1E. Grimsö, Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Parra Pachon, Oscar Javier, 2011. Role of Brassinosteroids in plant growth promotion and stress tolerance during priming mediated by beneficial bacteria. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Persson, Mattias, 2013. Effekt av torkstress på tillväxt hos annuella ogräs. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Rachapudi, Suneel Sekhar, 2019. Molecular detection and characterization of begomoviruses from Burkina Faso and Nicaragua. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. Of Plant Biology

Ranlund, Åsa, 2011. Structure and tree diversity of lowland limestone forest on Seram Island, Indonesia. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Rasmusson, Karin, 2012. Bioactive peptides in long-time ripened open texture semi-hard cheese. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

Salomonsson, Ellen, 2009. Död ved i gallrad skog och nyckelbiotoper : en jämförelse av habitatkvaliteter för vedlevande lavar och mossor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Schück, Maria, 2012. Interdependence between seed age and aerated steam treatment intensities. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Segerlind, Daniel, 2009. Biltrafikens påverkan på lavfloran : en studie med epifytiska lavar som bioindikatorer av trafikens luftföroreningar längs E4:an norr om Gävle. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Sjöberg, Samuel, 2013. Trädens utveckling efter att de har lämnats som naturhänsyn : tillväxt, mortalitet och strukturell förändring 6-18 år efter avverkning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

South, Emily, 2010. Fermentation of lignocellulosic material by the alternative industrial ethanol yeast Dekkera bruxellensis. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Sundell, David, 2011. Factors influencing the fermentation of spruce hydrolysate by Dekkera bruxellensis and Saccharomyces cerevisiae. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

Söderlind, Cecilia, 2009. Parasitering på en expanderande art : har kartfjärilen undkommit sina naturliga fiender?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Söderström, Kajsa, 2012. Nutrient effects on microorganism communities in nutrient poor soils. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Thorngren, Madeleine, 2021. Komjölkens sammansättning vid mastit - under och efter avslutad antibiotikabehandling. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Food Science

Torstensdotter, Lillemor, 2015. Odour-mediated behaviour in codling moth, Cydia pomonella : do fermentation odours affect the attraction and oviposition behaviour in codling moth?. Second cycle, A1E. Alnarp, Uppsala: (LTJ, LTV) > Department of Plant Protection Biology

Tylstedt, Emma, 2012. Tillförsel av använda fosforfilter påverkar inte tillväxten eller fosforupptaget hos korn. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Waldén, Emelie, 2011. Long-term development of vegetation in established permanent field margins. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wallgärd, Martin, 2010. Grågåsens (Anser anser) åker- och grödoval. Second cycle, A1E. Grimsö/Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Ecology

Wang, Jinhui, 2012. Gene expression of ABC-transporters in the fungal biocontrol agent Clonostachys rosea in response to anti-fungal metabolites from Pseudomonas chlororaphis . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Weimer, Robert, 2011. Resultat av tjugofem års mätningar av Cs-137-halter i älg i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment

Westman, Christin, 2010. Svampsamhällen och svampsjukdomar på åkerböna samt svamparnas inverkan på grobarheten. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Wirsén, Hulda, 2010. Svartrost, Puccinia graminis f. sp. avenae, epidemiologi och bekämpningsstrategier i Mälardalen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

Yazdkhasti, Elham, 2012. Wheat dwarf virus : interaction with ancestors of wheat. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Yngwe, Kristina, 2010. Karaktärisering av höstvetets avkastningskomponenter . Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology

Zhou, Mi, 2012. RNA silencing suppression activity encoded by plant-infecting DNA satellites from Africa. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Plant Biology and Forest Genetics (until 131231)

Örning, Katarina, 2010. Storage of sugar beets for biofuel production using biocontrol microorganisms. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Microbiology

This list was generated on Mon Sep 26 01:07:09 2022 CEST.