Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | D | F | G | H | J | K | N | O | P | S | T | V
Number of items: 23.

A

Andersson, Johanna, 2022. Blandning av olika spannmålskomponenter i torksilo : sker en separering?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

B

Bengtsson, Albin and Ronström, Viktor, 2021. Omgivningens påverkan på kalvens hälsa : hur kalven påverkas av dess miljö och inhysning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Borgenvall, Ellinor, 2022. Kan NTM- värdet förutsäga framtida prestationer hos Holsteinkor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

D

Dahlberg, Frida, 2020. I vilken omfattning sker spannmålskonservering med propionsyra? : en intervjustudie med lantbrukare i Västerbottens län. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Danielsson, Lukas, 2020. Det perfekta spaltstallet för slaktungnöt : ett hjälpmedel för framtida nötköttsproduktion i Sverige. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

F

Frisk, Henrik, 2022. Jämförelse mellan olika jordbearbetningsmetoder vid etablering av vårkorn. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

G

Gränsbo, Magnus, 2020. Tillväxtproblematik i broccoli : sort eller gödslingsberoende?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Gustafsson, Oskar and Nylander, Jacob, 2022. Prisvolatilitet, riskbedömning och strategi hos svenska lantbrukare på grund av kriget i Ukraina : riskhantering i det svenska lantbruket. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

H

Henriksson, Britta, 2022. Hur stor kunskap har konsumenten om svensk mjölkproduktion?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Holmqvist, Måns, 2021. Mellangrödors påverkan på viltskador : kan mellangrödor användas som ett verktyg för att minska viltskador i höstsådda grödor?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

J

Jonasson, Elin, 2020. Några djurproducenters strategier och handlingar i samband med klimatförändringarna. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Karlsson, Emil and Nyholm, Magnus, 2020. Vilka aspekter finns det att beakta kring gödselseparering och dess transporter?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

N

Nilsson, Axel and Andersson, Richard, 2020. Höstgödsling av höstvete med pelleterat rötrestbaserat gödselmedel : en ny källa till växtnäring?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nilsson, Madeleine, 2020. Sockerbetssorters motståndskraft till mekaniska skador och dess inverkan på lagringsduglighet : en ”fall” studie. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Nordqvist, Emil, 2022. Fiberströ : det hållbara strömaterialet för framtidens djurproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

O

Olofsson, Filiph and Christensson, Amanda, 2020. Robotteknik för ogräsbekämpning inom morotsodling. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

P

Persson, Annelie and Svensson, Annie, 2022. Svenska livsmedel inom kommunal sektor : en kvalitativ intervjustudie i utvalda landsbygdskommuner. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Sjunnesson, Jonas and Andersson, Linnéa, 2020. Höja tak : en metod att bygga om till ett nytt användningsområde?. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Agricultural Biosystems and Techology

Sjöberg, Claes and Kårhammer, Jens, 2021. Strukturkalkens inverkan på jordmotstånd : analys av mätningar på det horisontella och vertikala motståndet. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

T

Tallåker, Moa, 2022. En studie på två avvänjningsmetoder: Nedtrappning och abrupt avvänjning : vilken metod ger bäst tillväxt efter avvänjning. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Torstensson, Ellen and Persson, Emelie, 2020. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

V

Vestberg, Simon, 2021. Förutsättningar för att bevattna med bräckt vatten i Sverige : effekten på mark och växt. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

von Braun, Adrian and Tufvesson, Lukas, 2020. Aspekter att beakta för en kostnadseffektiv uppfödning av slaktkvigor : tre fallstudier i nötköttsproduktion. First cycle, G1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Thu Dec 8 01:05:56 2022 CET.