Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | C | D | E | F | H | L | N | R | S | T | U |
Number of items: 30.

B

Bickaj, Labeat, 2014. Urban activity park in Gjilan, Kosova : green space for meetings, experience and recreation. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Blomstrand, Ebba, 2015. Kapacitet fr cykeltrafik : en studie om trngsel, framkomlighet och utmaningar i Malms cykelnt. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Bolin, Maria, 2014. Evig temporritet och skn platsmarknadsfring : kulturkartans betydelse fr kulturellt hllbar stadsutveckling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

C

Cronborn, Jennifer, 2015. Medborgarbudget : en del av demokratiseringsprocessen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

D

Danielsson, Milma, 2016. Kollektivtrafikens betydelse fr jmlikheten i Skne. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

E

Eriksson, Andrea, 2016. Hgstadieelevers perspektiv p skolgrden. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

F

Farzin Saba, Nafiseh, 2016. Medborgardialog och delaktighet i Omrdesprogram Lindngen : en studie av programmets policy fr involvering av (invandrar-)boende i Lindngen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Fehler, Joanna, 2014. Socialt hllbar stadsutveckling frn id till praktik : begreppsutveckling i Kvillebcken. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Flth, Erik, 2014. Naturlik frplantering i en urban skala, fr ett lngsiktigt dynamiskt Science Village Scandinavia : prototyper fr skogslika vegetationsrider som koncept fr ett frbttrat mikroklimat, placemaking och ansvarsfull resurshantering enligt Cradle to Cradle. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

H

Harmark, Klara, 2016. Fritidens resor och det stationsnra lget : en fallstudie av barnfamiljers fritidsresvanor, frdmedelsval och livspussel. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hedeya, Nadia, 2017. En studie av miljcertifieringssystem och fastighetsvrderingssystem : kar en miljcertifiering en fastighets vrde?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hjelte, Petter, 2015. Kommunikation av kommunalt miljarbete : nr Eslvs kommun ut till kommunens invnare?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hgstrm Dahl, Agnes, 2016. Vandra tryggt tillsammans : synen p deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hgstrm Dahl, Agnes, 2016. Vandra tryggt tillsammans : synen p deltagande och trygghet i trygghetsvandringen som planeringsmetod. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

L

Larsson Linderskld, Siri, 2014. Mobility management i stadsplanering : om att skapa win-winsituationer. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Lindemann, Linnea, 2016. Tillflliga bostder p tillfllig vistelseort? : en studie om kommuners frhllningsstt till lagen om gemensamt mottagande av nyanlnda. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Linder, Sara, 2015. En knuff i rtt riktning : om beteendepverkan och nudging fr mer hllbara personresor. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

N

Nilsson, Helen, 2016. Det stadsnra jordbrukets frutsttningar Fallet Malm och Stadsbruk. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Nilsson, Tove, 2016. Stadsplanerares och medborgares uppfattning om vrmebljors effekt p folkhlsan och dess prioritering i den fysiska planeringen : urban grnstruktur som klimatanpassningstgrd. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

R

Ramsauer, Nina, 2015. Stadsodling, ur ett kommunalt perspektiv : en versiktlig genomgng av frvaltningars arbete med stadsodling, samt kopplingen mellan hllbar stadsutveckling och stadsodling. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

S

Saarela, Linnea, 2016. Vegetationens inverkan p det urbana klimatet : en studie om trdens effekt p en gatukanjonen i Malm. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sjblom, Jenny, 2015. Frn konsument till medproducent : frekomsten och utvecklingen av Community Supported Agriculture i Sverige. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sommardal, Anna, 2017. Musikarrangemang som hllbarhetsstrategi i Lindngen : projekt och processer i den urbana omrdesutvecklingen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Stenberg, Sofia, 2015. Hllbar dagvattenhantering : en fallstudie fr storp centrum. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Svensson, Klara, 2016. Omstllning till cirkulr ekonomi : i strvan efter resilienta stder med reducerad resursfrbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Svensson, Klara, 2016. Omstllning till cirkulr ekonomi : i strvan efter resilienta stder med reducerad resursfrbrukning. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Sdergren, Clara, 2016. LEED Neigborhood Development certifieringens bidrag till hllbar stadsutveckling : en fallstudie dr stra Sala backe granskas utifrn LEED Neigborhood Development manualen. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

T

Thulin, Jens, 2014. Hllbarhetscertifiering av stadsdelar, frsljningsretorik eller hllbar stadsutveckling?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

U

Urde, Ie, 2014. Hllbar livsstil genom kommunikationskampanjer : mjuka vrden en frutsttning fr att uppn en hllbar utveckling?. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

strand, Alexander and Sannestad, Peter, 2015. Offentlig-privat samverkan fr en hllbar stadsutveckling : innovationsplattform Malm Sydost som samverkansarena. Second cycle, A2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

This list was generated on Tue Dec 6 01:08:29 2022 CET.