Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | G | H | I | M | N | P | R | S | T | Å
Number of items: 20.

A

Andersson, Hanna, 2016. Preferens för vatten : en systematisk litteraturöversikt. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

B

Becker, Mariana, 2015. Planeringsprocessens betydelse för att skapa barnvänliga bostadsområden : exemplet Hammarby Sjöstad. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Björklund, Linda, 2013. Hinder och möjligheter för naturreservat som hälsoresurs. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

C

Carlsson, Moa, 2015. Hör naturen hemma på akutsjukhus? : en kvalitativ studie om attityden till naturen i framtidens vårdmiljöer inom Stockholms läns landsting. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

D

Dahlin, Linda, 2013. Takterrasser på en Rehabiliteringsmedicinsk klinik : behov hos personal och patienter - en kvantitativ och kvalitativ studie. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

de Freitas, Susan, 2015. Årummet : ett grönt stråk för hälsa och trygghet?. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

G

Gudmundsson, Marie, 2013. Naturunderstödd rehabilitering och vardagens aktiviteter. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

H

Hagberg, Anna Kers, 2016. Grön prevention : en pedagogisk arbetsmetod i gröna utomhusmiljöer för att skapa kreativa lärmiljöer. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Heij, Malin, 2013. Dialog för trygg naturmiljö vid förskolan. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Hotine, Stina, 2016. Nature Assisted Workplace Environments : collaboration, creativity & restoration. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Högwall, Angelika, 2017. Nära döden upplevelser som inspiration till återhämtande trädgårdar. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

I

Ingard, Camilla, 2016. Utemiljöns potential för barn vid lekterapi på sjukhus. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Israelsson Wennstig, Ellinor, 2014. Från konferensrum till skogsglänta : en studie av hur grön miljö påverkar neurologisk rehabilitering i form av kursverksamhet ur ett behandlarperspektiv. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

M

Moberg, Emma, 2013. När gräset blir tillgängligt : en studie av den fysiska miljöns roll vid särskilda boenden och daglig verksamhet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

N

Nord, Anna-Karin, 2018. En fristad? : asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

P

Prejer, Martina, 2014. Grön omsorg på gård : meningsfull omsorg, aktivitetsvärdet i lantbruksmiljön. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

R

Rosander, Agnetha, 2014. Utevistelse vid äldreboende : möjligheter och hinder. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

S

Sööder, Catarina, 2013. Den urbana grönskan : vision och verklighet. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

T

Tinglöf, Lena, 2017. Balkongliv för nytta och livsmening : en studie av vardagslivsstrategier och bostadsanpassning i fjärde åldern. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

Å

Åhman, Karin, 2018. Naturen som katalysator : en studie av yrkesverksammas perspektiv på naturens roll vid rehabilitering. Second cycle, A1E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of People and Society

This list was generated on Sat Sep 23 03:11:58 2023 CEST.