Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 97.

Alehult, Julia, 2023. Kartläggning av stereotypt vandrande hos tigerhane (Panthera tigris altaica). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Ida, 2023. Mjölkkarusellen : hur Holistiskt Planerad Betesdrift kan öka hållbarheten i en sinande värld. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Andersson, Jessica, 2022. Hjortdjurs (Cervidae) nyttjande av och beteende vid saltstensplatser i norska fjällen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Benn, Tobias, 2020. Hägnutnyttjande av gyllenhuvad lejontamarin (Leontopithecus Chrysomelas) och dess beteendebudget på Furuvik i Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bergengrip, Hugo, 2021. Effekterna av mer utbildning om djur i grundskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Berglund, Emma, 2022. Hur nederbörd kan inverka på aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Björk, Julia, 2022. Rörelsemönster hos varg i Skandinavien. First cycle, G2E. Uppsala: (S) > Dept. of Ecology

Brodd Olknuts, Amanda, 2021. Utåtagerande beteenden vid hundmöten : hundägares upplevelser, träningsmetoder och relation till hunden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Brohede, Tove, 2022. Besökarpåverkan och hägnutnyttjande hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bäckman, Elin, 2023. Varje relation börjar med en hälsning : påverkar ägarens närvaro hundens beteende i en hälsningssituation med en främmande hund?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bäckström Maclean, Janina, 2020. Björnars (Ursus arctos arctos) hägnutnyttjande och beteenderespons under hundträning och test : vad blir effekten om björnarna får möjlighet att lämna hundträningen?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Chivers Palmqvist, Elvira, 2023. Sårskador hos grupphållna gyltor och suggor : en observationsstudie av kommersiella besättningar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Cöster, Martina, 2020. Utfodring av rovdjur i jakt- och viltturism : etiska och etologiska implikationer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Dahlqvist, Amanda, 2021. Välfärden hos hemlösa hundägare och deras hundar : effekterna av samhällsnormer på hemlösa ägare och deras hundars välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Deander, Johan, 2021. Individuella skillnader i hägnutnyttjande och solande hos strålsköldpaddor som hålls i grupp. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Linnéa, 2023. Alpackahållning i Sverige : vilka är de vanligaste djurskyddsbristerna och hur påverkas alpackornas välfärd av en bristande djurhållning?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Louise, 2022. Hingstars välfärd – en jämförelse mellan solitära och grupphållna. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson, Maria, 2022. Människors inställning till fiskvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eriksson Kukkonen, Moa, 2022. Påverkan på hägnutnyttjande och födosöksbeteenden av samgång mellan afrikansk savannelefant (Loxodonta africana) och rothschildgiraff (Giraffa camelopardalis rothschildi) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Eränen, Frida, 2023. Smådjursveterinärens roll i anmälningar vid misstänkt brott mot djurskyddslagen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Falk, Irmeli, 2020. Är lidande hos djur vid jaktträning och anlagsprov accepterat av allmänheten? : en experimentell studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fredriksson, Elin, 2023. Veterinärers och veterinärstudenters syn på funktionshindrade sällskapsdjurs välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Fridlund, Julia, 2021. Hur svenskt djurskydd framställs i lantbruksmedia. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gileborg, Elisabeth, 2022. Urialernas hemliga nattliv : en beteendestudie på natten. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Grut, Rebecca, 2022. Grisars omedelbara beteende vid doftberikning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Grähs, Amanda, 2023. Oönskade beteenden hos häst i samband med sadling : en beteendestudie utförd på svenska ridskolor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gunnarsson, Saga, 2022. Ungdomars acceptans av tre olika produktionssystem för kaninkött. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

Gustafsson, Gulli, 2021. Konsumenters inställning till ett slopat beteskrav : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Haider, Karin Kristina, 2023. Förbjudet att använda men tillåtet att sälja : kartläggning av utrustning sålda av Sveriges största djuraffärer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansson Silva, Peter, 2022. Nyinflyttat och nyfött, ger det nya beteendemönster? : visenters habitatval och tillståndsbeteenden i vilthägn innan och efter samgång med vildhäst samt födsel av kalv i flocken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hellsten, Ida, 2020. Gyltors anpassningsförmåga till nya miljöer : i relation till ras och social miljö. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hernblom, Mikaela, 2023. Hägnutnyttjande av besoarantilop (Antilope cervicapra) och gyllene taki (Budorcas taxicolor bedfordi) i Furuviksparken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Huss, Lisa, 2023. Faunabroar: Är det framtiden för minskade viltolyckor?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hägerdal, Henny, 2023. Positiv förstärkning i samband med träning och hantering av höns inför blodprovstagning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ingvarsson, Måns, 2022. Nuvarande och framtida tillämpning av automatiserad mönsterigenkänning inom ekologi : Applicering av bildigenkänningsprogram inom ett kamerafällaprojekt i viltreservatet Ol Pejeta, Kenya. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Ida, 2021. Den skotska vildkatten (Felis silvestris silvestris) : sociala interaktioner och hägnutnyttjande hos två individer på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Jansson, Pontus, 2023. Länsstyrelsens omhändertagande av katt och hund. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Cecilia, 2021. En analys av vildrenars, fårs och kronhjorts nyttjande av saltstensplatser på norska fjäll i relation till avmagringssjuka (CWD). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Jennifer, 2020. Marsvin (Cavia) som djurunderstödda insatser till äldre människor med demens. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, William, 2021. Dokumentation av pallaskattens (Otocolobus manul) ungvårdnadsperiod. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson Östberg, Wilma, 2023. Hästunderstött lärande för elever med problematisk skolfrånvaro : erfarenheter från svenska hästverksamheter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Josephson, Ebba, 2020. Behovet av social kontakt hos hästar (Equus ferus caballus) : uppfyller dagens lagstiftning behovet?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karjel, Elvira, 2022. Aktivitetsmönster och boskapspredation hos lejon (Panthera leo) i förhållande till olika miljöfaktorer. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson Sandström, Ebba, 2022. Hundägares val av ras och eventuella konsekvenser av okunskap om vald ras, med fokus på aktiva raser : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kossmann Lindström, Elin, 2020. Välfärd hos hundar (Canis lupus familiaris) och katter (Felis catus) av brakycefala raser. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kyrkhage, Johanna, 2019. Hur djurassisterad terapi kan påverka djurens välfärd och välbefinnande. First cycle, G2E. 2019: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Källström, Victoria, 2020. Hägnutnyttjande och besökarpåverkan på Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti) : en observationsstudie på Slottsskogen i Göteborg, Sverige. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Landgren, Frida, 2021. Hur djurskyddshandläggare upplever och påverkas av medias rapportering av djurskydd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larshans, Linnea, 2023. Hästrelaterad medias framställning av det svenska djurskyddet. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Larsson, Sofia, 2021. Hundens sökförmåga efter lantbrukets invasiva ogräs : en etikettsökning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lennermark, Desirée, 2023. Resurser för hantering av sällskapsdjur med stressrelaterade beteenden i den veterinärmedicinska miljön : kartläggning av svenska veterinärklinikers resurser och hantering av katter och hundar som uppvisar stressrelaterade beteenden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lidell, Viktoria, 2021. Antropogena effekter på sötvattenlevande tiofotade kräftdjur : en litteraturstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lind, Frida, 2019. Tamråttan (Rattus norvegicus domesticus) och möjligheten att tillgodose dess behov. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindberg, Helena, 2023. Kartläggning av utbildande information på svenska djurparkers hemsidor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindroos, Malin Sofia, 2021. Mental rehabilitering av medicinskt friska hästar : kunskapsnivåer och praktiska handlingssätt. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundell, Isa, 2023. Omplacering av hund med fokus på adoptionshundar : orsak och förebyggande. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Löf, Jenny, 2020. Operant betingning på hund : strypkoppel eller godis?. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Magnusson, Moa, 2021. Betydelsen av hundunderstödd undervisning vid problematisk skolfrånvaro samt tjänstehundarnas välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Marander, Emma, 2022. Fjällräven i ett föränderligt klimat. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Maximez, Diana, 2022. Svenska travtränares och mjölkbönders uppfattning om djurskyddslagstiftningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Morén, Sara, 2021. Kan miljöberikning öka baktriska kamelers (camelus bactrianus) användning av sitt utomhushägn : en observationsstudie på Furuviksparken. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ohlsson, Elin, 2020. Hägnutnyttjande och beteende hos röd panda (Ailurus fulgens) på Nordens Ark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ortenvik, Emelie, 2022. Reaktiva hundar i Sverige : en enkät till hundägare med reaktiva hundar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Oskarsson, Rebecca, 2020. Hästens uttryck av känslor i interaktion med människor : kroppsspråk och ansiktsuttryck. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Pålsson, Olivia, 2020. Interaktioner mellan människa och tamkatt (Felis silvestris catus). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Reijer, Emma, 2020. Arbetar länsstyrelserna lika? : en analys av hantering och prioritering av anmälningsärenden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Reimeskog, Malin, 2020. Virtuella stängsel för getter (Capra hircus) : effekter på välfärden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Roos Engström, Anna, 2020. Brunbjörnars beteenderespons på hundträning : hur björnar (Ursus arctos) i hägn reagerar på hundträning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Salestam, Melinda, 2021. Hur mår minigrisen? : en enkätstudie om inhysning, djurskyddslagstiftningen, beteende och omplacering kopplat till minigrisen somsällskapsdjur. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandberg, Petra, 2021. Djuretik i det vilda. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandgren, Louise, 2022. Vattenintag hos katt på katthem. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sedin Åkerlund, Tula, 2021. Vad driver hunddjur till att leva i flock? : med fokus på jakt, reproduktion och antipredation. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Silwer, Amanda, 2022. Miljöbaserad berikning - Humboldtpingviner (Spheniscus humboldti). First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Snellman, Malin, 2023. Beteendeproblem hos kaniner. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Strandberg, Olivia, 2023. Djurhållares förhållningssätt till svensk djurskyddslagstiftning gällande alpacka - en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ström, Linnéa, 2023. Aktiveringens inverkan på unga hundars hull i Sverige : en enkätstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Strömgren, My, 2021. Nötkreaturs betningsbeteende på bränt och på obränt naturbete. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Studzinska, Viktoria, 2023. En enkätstudie om tidiga erfarenheter hos hundvalpar. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sundström, Caitlin, 2023. Välfärdsproblem hos mindre och exotiska sällskapsdjur på svenska veterinärkliniker - en kartläggningsstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sundström, Sara, 2021. Utfodra hundar och katter med kött- eller växtbaserat foder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Swahn, Andrea, 2020. Djur på schemat : en enkät till biologilärare i grundskolan. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Söderberg, Maja, 2023. Ridskoleelevers inställning till och kunskap om hästvälfärd. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Terelak, Wiktoria, 2023. Sällskapets värde - individuella och parvisa novel object test på alpackor. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Thune, Kristina, 2022. Valpars näringsbehov - vad blir konsekvenserna av felaktig utfodring. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Toivonen, Tina, 2020. Förflytta grisar (Sus scrofa domesticus) : en jämförelsestudie mellan traditionell drivning och positiv förstärkning. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Vickers, Hannah, 2023. Befogat eller ej? : en studie baserad på anmälningar som inkommit mot djurhälsopersonal till ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård gällande avlivning av djur mellan åren 2018-2022. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Vinnerheim, Ellen, 2022. Födosöksbeteende och aktivitet hos brunbjörn (Ursus arctos) vid användning av två olika utfodringsmetoder. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wennhage, Linnea, 2021. Klövviltsarters förhållningssätt till varandra vid utfodringsplatser : en studie av sex svenska arter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wetterberg, Filippa, 2021. Djurskydd för hund och katt : en undersökning av hund- och kattägares syn på den svenska djurskyddslagstiftningen. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wharton, Fay, 2021. Boxtemperaturens effekt på antalet avvanda smågrisar : en fältstudie under svenska förhållanden. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Widegren, Ida, 2020. Träning och test med hund på brunbjörn (Ursus arctos) i hägn : långsiktiga effekter på beteenderepertoaren. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Widström, Elsa, 2023. Svenska hästägares erfarenheter av lastning med häst. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wikars, Linnea, 2019. Välfärdsindikatorer vid slakt av nöt och gris. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wiklund, Caisa, 2022. Är kvarlämnad balplast en skaderisk för hästar? : En enkätstudie av skadeförekomst och hästägares åsikter. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Zedén, Sarah, 2020. Förekomst av önskvärda beteenden och stereotypier i relation till utevistelse hos giraffer (Giraffa camelopardalis) på Borås djurpark. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Åberg Villacis, Carolina, 2020. Beteenden och hägnutnyttjande hos stingrockor (Dasyatis pastinaca) i fångenskap. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Östberg, Alexandra, 2020. Hästars (Equus caballus) beteenderespons på varma respektive kalla bett : en experimentell studie. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

This list was generated on Thu Jun 13 03:17:15 2024 CEST.