Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | E | G | H | J | K | L | M | R | S
Number of items: 19.

B

Brinte, Lina, 2014. "Medan gräset gror, dör kon" : en utvärdering av Leader som verktyg för utveckling i Region Syd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Broms, Camilla, 2014. Vacker inverkan på landskapet : hur skånska kommuner hanterar jordbruksmark i översiktsplaneringen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bruylandt, Jim, 2013. Implementering av regional utveckling : Uppsala läns ambition att skapa ekonomisk tillväxt. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Eneman, Emilia, 2014. Projektgruppers funktion i utvecklingen av den svenska landsbygden : en studie av genomförda projekt i Stockholms län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Gustafsson, Rickard, 2014. Leder utbildning till utveckling? : en studie av ett kompetensutvecklingsprojekt i Södermanlands län, landsbygdsprogrammet 2007-2013. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hermansson, Elin, 2015. Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hugne, Elisabeth, 2014. Den grisiga arbetsmiljön? : en studie av svenska grisproducenters sociala arbetsmiljö. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jönsson, Annika, 2015. Eldsjälen som brann upp : en studie om Leaders betydelse för landsbygdsutveckling i Region syd. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Karlsson, Gustaf, 2014. Vildsvin, en framtida resurs? : ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Larson, Erik, 2014. Samverkans- och arbetsformer i integrationsprojekt på landsbygden : tre projekt i tre landsdelar. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Larsson, Malin, 2014. ”Och var ska djuren gå om det inte är på landsbygden!” : en studie av samverkansprojektet som ska hjälpa markägare till restaurering för en uthållig markanvändning. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljergren, Helena, 2014. Regionala urvalskriterier och ansökningsmodeller för Landsbygdsprogrammet 2014-2020 i Uppsala län. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindström, Klara, 2014. Kommunicera mera : en studie om hur Lantmännen kan förbättra sin ägarkommunikation. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Mattila, Emma, 2014. Korrekt och kortfattat : hur landsbygden presenteras på kommunala hemsidor. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mattsson, Liz, 2014. Hästnäringens betydelse för Åland : ett samhällsperspektiv. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Meurling, Gunilla, 2015. Utveckling i samarbete : lantbrukarsamarbete inom biogasproduktion i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Riedmüller, Sofia, 2014. Företagaren på landsbygden : en kvinna!. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Stigson, Emma, 2016. En ny grön våg? : en studie om community supported agriculture i Sverige. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Svensson, Anna, 2014. Stenmurens pris : att vara lantbrukare i ett landskap fullt av stenmurar, stöd och regler. Second cycle, A1E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Thu Nov 30 03:06:08 2023 CET.