Home About Browse Search
Svenska


Lindström, Klara, 2014. Kommunicera mera : en studie om hur Lantmännen kan förbättra sin ägarkommunikation. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Huvudtemat för min studie är ägarkommunikation. Den handlar om hur Lantmännen, som svenskt lantbrukskooperativ, ska kunna förbättra sin kommunikation till nuvarande och kommande medlemmar. Lantmännen vill kommunicera mer och bättre, med främst primärintressenter (ägare/medlem). För att närma mig problemet har jag utfört djupintervjuer med personer på andra föreningar inom den gröna näringen och jämfört deras arbetsmetoder kring ägarkommunikation med Lantmännens (benchmarking). För att bilda mig en uppfattning om hur kommunikationen på Lantmännen ser ut idag och vilka behov som behövs tillgodoses i framtiden utfördes även djupintervjuer med förtroendevalda på Lantmännen. Det har framkommit under arbetets gång att tid, värdering och trovärdighet har betydelse för kommunikationens kraft, såväl som intresse och metoden för kommunikation. Det väsentliga är att informationen som kommuniceras till primärintressenten behöver förtydligas. Avslutningsvis presenteras en åtgärdsplan baserad på resultatet av studien.

,

The main theme of my study is owner-communication. It’s about how Lantmännen, as a Swedish agricultural cooperative, can improve their communication to current and potential members. Lantmännen wants to communicate with both quantity and quality, with especially the primary stakeholders (owner/member). To approach the problem, I have performed interviews with other actors within the agricultural and forestry sector and compared their practices regarding owner-communications with Lantmännens (benchmarking). To understand how the communication at Lantmännen is today and what the needs are in the future interviews with elected officials at Lantmännen were important. It has emerged during the process that time, judgment and credibility is important for the success in communication, as well as the interest and the method of communication. The most essential part is that the information communicated to the primary stakeholders need to be clear. Finally an action plan is presented based on the results of the study.

Main title:Kommunicera mera
Subtitle:en studie om hur Lantmännen kan förbättra sin ägarkommunikation
Authors:Lindström, Klara
Supervisor:Carlbrand, Elinor and Carlström, Anna
Examiner:Gunnarsdotter, Yvonne
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Kommunikation, ägarkommunikation, benchmarking, Lantmännen, kommunikationskanaler, dialog
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3105
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3105
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Organization, administration and management of agricultural enterprises or farms
Language:Swedish
Deposited On:12 Mar 2014 11:52
Metadata Last Modified:12 Mar 2014 11:52

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics