Home About Browse Search
Svenska


Karlsson, Gustaf, 2014. Vildsvin, en framtida resurs? : ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
510kB

Abstract

Den svenska vildsvinsstammen har under de senaste 20 åren växt på ett explosionsartat vis, vilket inneburit stora utmaningar för många aktörer på landsbygden. Brist på kunskap inom vildsvinsförvaltningen har medfört att
vildsvinsskador i vissa regioner av landet varit stora, vilket lett till konflikter mellan berörda aktörer. Idag finns dock stora kunskaper efter att människor på många platser levt med vildsvin under lång tid.

Den här studien utgår från intervjuer med aktörer på lokal nivå i området runt Järna, Södertälje kommun, som är ett av kärnområdena för den svenska vildsvinsstammen. Materialet i studien utgår således från erfarenheter och kunskaper om vildsvin sedan mer än 30 år tillbaka. Syftet med studien är att med utgångspunkt från dessa kunskaper och erfarenheter ta fram ett underlag för vidare kompetensutveckling inom vildsvinsfrågan. Den tidigare forskningen visar att vildsvinsskador kan bli väldigt kostsamma samtidigt
som samverkan är av yttersta vikt för att kontrollera vildsvinsstammen.

Intervjuerna visar att uppfattningarna om vildsvin skiljer sig stort, främst mellan jägare och lantbrukare, där även de största intressekonflikterna finns. Allmänheten däremot visar ofta rädsla för vildsvin, en rädsla som kan jämföras med den till stora rovdjur. Vildsvinen skildras idag ofta som skadedjur inom media, vilket bidragit till att många idag har en negativ inställning till djuren. För att förändra synen och de symboliska värden som kopplas
till vildsvin har media en viktig roll. Informanterna vittnar också om att efterfrågan på vildsvinskött ökar, men att det fortfarande är en liten del av vildsvinsköttet som når marknaden.

Kunskapsbehov finns än idag på många platser och informanterna inom studien menar att det främst är jägare och lantbrukare som behöver kunskap, men även politiker och myndigheter. Resultatet av den här studien visar att kunskap och samverkan är två väsentliga delar för att i framtiden kunna nyttja vildsvinen som en resurs på landsbygden.

,

During the last 20 years the Swedish wild boar population have been growing in an explosive manner, resulting in big challenges for people in the countryside. In some regions the lack of knowledge for wild boar management have brought with it lots of wild boar damages, which have led to a lot of conflicts between concerned actors. Since people have been living with wild boar for some years now, there is great knowledge in some regions today.

This thesis is based upon interviews with actors in the area around Järna, in Södertälje kommun, which is a core area for todays re-established wild boar population. The study is thereby based upon knowledge and experiences for
more than 30 years back. The purpose of this study is to produce a material for further capacity building in managing the wild boar population. As previous studies have shown wild boar damages can be very expensive and stresses the importance of cooperation for controlling the wild boar population.

The interviews show that there is a big difference in the perceptions of the concerned actors, mainly among farmers and hunters, which also are the actors where the greatest conflict exists. Fear of wild boar is common among the multitude of people and in most cases can be compared with fear for big predators. In media wild boars are often portrayed as pests, which have led to a negative attitude among many people. Media has a very important part for changing these attitudes as well as the symbolic values toward wild boars. The demand for wild boar meat is rising, but still only a small part of the total amount of meat reaches the markets.

In some places there is still a need for more knowledge and the interviews show that farmers and hunters are those actors in most need, but also politicians and authorities is in need for knowledge. The results show that knowledge and co-operation is two important parts for controlling and using wild boars as a resource in the future.

Main title:Vildsvin, en framtida resurs?
Subtitle:ett underlag för vidare kompetensutveckling i hanteringen av den svenska vildsvinsstammen
Authors:Karlsson, Gustaf
Supervisor:Ekman, Ann-Kristin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vildsvin, kompetensutveckling, resurs, samverkan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3216
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3216
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:22 Apr 2014 10:13
Metadata Last Modified:22 Apr 2014 10:13

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics