Home About Browse Search
Svenska


Larsson, Malin, 2014. ”Och var ska djuren gå om det inte är på landsbygden!” : en studie av samverkansprojektet som ska hjälpa markägare till restaurering för en uthållig markanvändning. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
8MB

Abstract

På den svenska landsbygden har det en gång funnit stora arealer av öppna marker så som naturbetesmarker, men under de senaste årtiondena har det skett en stor minskning av dessa. Det har nu öppnats upp nya möjligheter till
att återfå det landskap som en stor del av vår flora och fauna faktiskt är beroende av i och med nya möjligheter till stöd och ersättningar från EU Med hjälp av landsbygdsprogrammet har bland annat olika projekt fått
medel för att arbeta med exempelvis restaureringar av marker. Projektet som denna studie bygger på heter Projekt mångfaldig samverkan, tidigare Projekt samverkan, och arbetar med restaureringar av bland annat naturbetesmarker.
Uppdragsgivare för projektet är landsbygdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland. Idén med projektet är att myndigheter som länsstyrelsen ska stötta grupper som är intresserade av att göra någon förändring på sina marker.
Det är i sin tur dessa grupper som gör arbetet och det är deras personliga erfarenheter och framtidstro som är grunden till denna studies resultatundersökning.
Syftet med studien är att ta reda på vilka effekter som Projekt mångfaldig samverkan har gett. Studien bygger på djupintervjuer med informanter från två olika grupper inom projekt mångfaldig samverkan. För att belysa
informanternas berättelser och diskutera hur de upplever Projekt mångfaldig samverkan används en teoretisk utgångspunkt om det sociala samspelet mellan människor och hur rådgivarnas arbete ska grundas i kommunikation
mellan olika människor och grupper.

Resultatet av studien visar att inställningen till Projekt mångfaldig samverkan är positiv bland de som deltagit. Enligt de intervjuade har inställningen till myndigheternas roll förändrats i och med projektets arbetsmodell. Intresset och kunskaperna kring restaurering och dess
betydelse har generellt sett också ökat i och med projektet.

,

The project on which this study is based is called “Projekt mångfaldig samverkan”. The main purpose of the project contains restoration of natural grasslands. The client for the project is the rural unit at the County Administrative Board of “Västra Götaland”. One of the basic ideas with the
project is that the authorities should support groups of people connected to the countryside who are interested in making changes in their land. Those groups do the actual work, and it is their personal experience and future
hopes and beliefs that are the basis of this study's examination results.

The study aims to find out which effects “Projekt mångfaldig samverkan” has given, and then be able to discuss and draw conclusions of potential future changes. This qualitative study is based on in-depth interviews with
informants from two different groups within the project. The result combines interviews with a part-time evaluation from 2010 and written articles about groups within the project. To illustrate the informants' stories and discuss how they experience “Projekt mångfaldig samverkan” I used a
theoretical point about the social interaction between people and how advisors work should be based in communication between different people and groups.

The results of the study shows that the approach to “Projekt mångfaldig samverkan” is positive among those who participated. According to the interviewees, the approach to the authority’s role was changed. Interest in, and knowledge about restoration and its importance has also generally increased with the project.

Main title:”Och var ska djuren gå om det inte är på landsbygden!”
Subtitle:en studie av samverkansprojektet som ska hjälpa markägare till restaurering för en uthållig markanvändning
Authors:Larsson, Malin
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne and Johansson, Lars
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:Projekt mångfaldig samverkan, samverkansgrupp, Bullaren, Älje-Porsen, restaurering, naturbete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3262
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3262
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:20 May 2014 12:26
Metadata Last Modified:20 May 2014 12:26

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics