Home About Browse Search
Svenska


Hermansson, Elin, 2015. Föreningslivets funktion i bygden : en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Ideella föreningar är ofta en viktig del av en individs vardag, en möjlighet
att finna en meningsfull fritid och möta andra med liknande intressen. I
möten med andra människor har vi möjlighet att öka det sociala kapitalet,
tilliten vi har till varandra och lära oss nya saker.
Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för hur ideella
föreningar påverkar trivseln i en bygd och om det också innebär att det
sociala kapitalet i bygden ökar genom att det finns livsstilsföreningar i
hembygden. Jag har flera delfrågeställningar: Vad är en livsstilsförening?
Vilken funktion har livsstilsföreningen i bygden? Hur ser
medlemsstrukturen i utvalda föreningar ut? Hur ser
verksamhetsutvecklingen ut för föreningarna?
Socialt kapital är en resurs som kan omvandlas och förändras till saker som
man vid en första anblick saknar. Enligt teorier om socialt kapital kan
föreningslivet sägas vara är en grund för ökat socialt kapital i ett område
likväl som det kan förbättra de egna möjligheterna för individen. Hur stort
förtroende det finns i relationerna är en viktig del, tillit till varandra eller
organisationer så finns det inget socialt kapital.
I Sverige har det sedan 1100- talet funnits olika typer av ideella
organisationer. Tack vare traditionerna och tilliten så har de ideella
organisationerna kunnat leva kvar, trots att anledningarna till organiseringen
har förändrats allteftersom attityder och levnadsförhållandena har ändrats.
Idag finns det även lokala föreningar som verkar brett för att området där
man bor, ska blomstra och finnas kvar.

,

Non-profit association are often an important part of individuals' daily lives,
asan opportunity to find meaningful leisure and meet others with similar
interests. In meetings with other people we are able to increase the various
social capital we already have and learn new things.
The purpose of this paper is to gain a better understanding of how non-profit
organizations affects the well- being in a district in a community and if it
also means that the social capital in the district is increased by the presence
of lifestyle associations in the home district. I have several questions in this
paper and they are as follows: What is a lifestyle association? What function
does the lifestyle association have in the district? What is the membership
structure of selected association? What is the association development out of
the compounds?
Social capital is a resource that can be converted and changed into things
that one at first glance lacks. Club activities can be said to be a basis for
increased social capital in an area as well as it can improve an individual's
prospects. The degree of confidence in their own relationships is an
important part because without trust in each other or organizations there is
no social capital.
In Sweden, it has long been various types of nonprofit organizations, it
started way back in 1200: th century. Thanks to the traditions and the trust
for non-governmental organization they organizations have been able to
survive although the reasons for the organization has changed as well as
attitudes and living conditions. Today, there are also local associations
working for the area where you live to prosper and remain.

Main title:Föreningslivets funktion i bygden
Subtitle:en studie av livsstilsföreningars roll som gemensamhetsskapare
Authors:Hermansson, Elin
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:ideell förening, föreningsliv, livsstilsförening, socialt kapital, tillit, lokal
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4988
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4988
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural sociology and social security
Language:Swedish
Deposited On:30 Nov 2015 14:46
Metadata Last Modified:30 Nov 2015 14:46

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics