Home About Browse Search
Svenska


Broms, Camilla, 2014. Vacker inverkan på landskapet : hur skånska kommuner hanterar jordbruksmark i översiktsplaneringen. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
708kB

Abstract

Världen står inför en utmaning vad gäller livsmedelsförsörjningen. I Skåne finns några av världens bästa jordar och gynnsamt klimat för livsmedelsproduktion. Skåne är även en tillväxtregionen vilket innebär att
det är många intressen som slåss om den begränsade resursen mark som finns. Den här studien fokuserar på hur kommunerna i Skåne förhåller sig till jordbruksmark i översiktsplaneringen. Syftet med studien har varit att
visa på hur skånska kommuner hanterar resursen jordbruksmark i översiktsplaneringen. Studien har genomförts genom att kommunernas översiktsplaner har analyserat samt att fem planerare på olika kommuner
har intervjuats. Resultatet från datainsamlingen har sedan diskuterats utifrån centrala begrepp sammankopplade till jordbruksmark i översiktsplaneringen. De teoretiska begrepp som diskuterats är resursfördelning, hållbar utveckling, stad och land dikotomin, lokal mat och resiliens. Resultatet visar att de skånska kommunerna förhåller sig till jordbruksmarken i översiktsplanen på ett eller annat sätt hur djupgående och genomtänkta ställningstagandena är skiljer sig mycket från kommun till kommun. I de flesta kommuner ses jordbruksmarken som något värt att bevara på grund av sina estetiska egenskaper såsom landskapsbilden,
kulturmiljön och som rekreation. Att bevara jordbruksmarken som en produktionskälla för livsmedel ses inte som ett primärt användningsområde och nämns sällan i översiktsplanerna.

,

The world stands in front of a challenge in terms of food security. In the county of Skåne some of the best soils and most favorable climate for food production exist. Skåne is growing in terms of inhabitants and there are many interests competing for the limited resource of land available. This study focuses on how the municipalities in Skåne relate to agricultural land in the general plan. The aim of the study was to show how municipalities in
Skåne manage resource of agricultural land in the general plan. The study was conducted by analyzing the municipal general plans and by interviews with five planners in different municipalities. The result from the data collection has since been discussed from theoretical concepts linked to agricultural land in the general plan. The theoretical concept that was discussed was resource allocation, sustainable development, urban and rural dichotomy, local food and resilience. The result shows that the municipalities in Skåne relate to farmland in the general plan in one way or another how profound and thought-stances differs from municipality to municipality. Most
municipalities see agricultural land as something worth preserving because of its aesthetic qualities such as the landscape, culture, environment or recreation.
Preserving agricultural land as a source of production for food is not seen as a primary use, and very rarely mentioned in the general plans.

Main title:Vacker inverkan på landskapet
Subtitle:hur skånska kommuner hanterar jordbruksmark i översiktsplaneringen
Authors:Broms, Camilla
Supervisor:Granvik, Madeleine
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:översiktsplanering, jordbruksmark, resursfördelning, markanvändning, markanvändningskonflikt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3957
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3957
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:30 Oct 2014 11:20
Metadata Last Modified:30 Oct 2014 11:20

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics