Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | N | O | P | R | S | T | W | Z
Number of items: 43.

A

Alstad, Vibeke, 2002. Södras gröna skogsbruksplaner ur ett landskapsperspektiv. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

B

Backman, Hanna, 2004. Mortalitet och skottskjutningsförmåga hos ek (Quercus robur) efter brand. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Birkedahl, Maria, 2004. Immediate Response to Artificial Burning and Cutting in Young Trees of Beech (Fagus sylvatica L.) and Oak (Quercus robur L.) : survival, resprouting ability and tree vigour. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Blomgren, Samuel, 2006. Stormskador i stickvägsgallrade bestånd i sydvästra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Blomquist, Anders, 2006. Uppföljning av plantering på nedlagd åkermark i Skåne 1991-1996. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Bush, Terrence, 2005. Biodiversity and sectoral responsibility in Swedish forestry policy 1988-1993 : "Mellan samhället och den enskilde". UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

C

Carlsson, Torbjörn, 2007. Risken för spridning av röta vid förröjning i granskog i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Churski, Marcin, 2006. Age structure and diameter distribution in a southern Swedish beech dominated landscape. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

D

Dahl, Fredrik, 2008. Potential för energiklippdrivare i Skåne : markägarintresse, råvarutillgång & ekonomi. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

E

Ek, Jonas, 2005. Certifiering och Gröna skogsbruksplaner idag och i framtiden : en enkätstudie av privata skogsägare på Södra Skogsägarna och deras attityd till skogscertifiering och Gröna skogsbruksplaner. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Eriksson, Andreas, 2015. Högstubbar i gallring – kostnadseffektiv naturvård?. Second cycle, A2E. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Ezebilo, Eugene Ejike, 2004. Threats to sustainable forestry development in Oyo State, Nigeria. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

F

Fröberg, Carl Peter, 2005. Röjningsbenägenheten bland privata skogsägare : en enkätundersökning bland medlemmar i SÖDRA. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

G

Gabrielsson, Maria, 2002. Kontakt- och informationssätt : en intervjuundersökning över enskilda skogsägares syn på kontakt- och informationssätt från skogliga organisationer och tjänstemän samt en jämförelse med skogsinspektorer på Södra. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Genfors, Peter, 2008. Fertilization and agroforestry in Eucalyptplantations in Guanxi southern China. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

H

Hansson, Martin, 2003. Timmersorteringens inverkan på sågverksekonomin. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Haraldsson, Martin, 2005. Skötselmetoder för bestånd med produktions- och naturvårdsmål. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hedwall, Per-Ola, 2004. Attitudes towards protection of biodiversity in forests : a case study of forest owners in Skåne, Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hiler, Grzegorz, 2004. Comparative analysis of wood market between the Baltic countries, Sweden, Poland, Germany, Finland and Denmark. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Hultberg, Tove, 2008. Forest continuity and human impact : vegetation history of Torup forest, southwestern Scania. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

I

Ivarsson, Stefan, 2009. Skogstillstånd och skogshistoria i Tyresta nationalpark : en jämförelse mellan nu och då, Haninge och Tyresö. Second cycle, A1E. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

J

Jacobsson, Desirée, 2002. Mortalitet av bok i Biskopstorp och Frodeparken naturreservat, Halland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Jansson, Mats, 2005. Modell för ett integrerat skärgårdsskogsbruk : en fallstudie på Kallsö. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

L

Larsson, Karl, 2003. Körskador i gallring : en studie av 21 drabbade objekt i södra Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Linkevicius, Edgaras, 2007. Policy drivers behind the forest utilisation in Poland, Lithuania and Latvia. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

N

Norman, Johan and Oscarsson, Andreas, 2002. Terminal chipping of beech pulpwood : a study on chip terminals and chip transportation from the German state of Thüringen. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

O

Olsson, Staffan, 2004. Behandling av konfliktbestånd : problem och möjligheter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Orsander, Magnus, 2003. Skogsskötsel för att minimera stormfällning över järnväg. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

P

Petereit, Annekatrin, 2008. Sustainability reporting of the forest and paper sector : recommendations for improvements of corporate responsibility reports of forest and paper companies based on quality assessments. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petersson, Mikaela, 2004. Skiljer sig riskuppfattning och riskhantering mellan kvinnliga och manliga privata skogsägare? : en enkätundersökning bland privata skogsägare i Sverige. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Petrylaitė, Eglė, 2004. Presence of Heterobasidion annosum and the need for stump treatment in monocultures of Scots pine in southern Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Protchenko, Alexander, 2007. Comparative analysis of strategic forest management planning of North-Western Russia and Sweden. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

R

Rosenqvist, Johan, 2003. Hägn i skogsbruket. UNSPECIFIED, Alanrp. Alanrp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

S

Samuelsson, Fredrik, 2006. The potential for quality production in birch stands in north-eastern China using different precommercial thinning strategies. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Severinsson, Thomas, 2003. Höggallring i praktiskt skogsbruk : beskrivning av en gallringsmodell för granskog som tillämpas på Trolleholms Gods. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Sidorov, Evgeny, 2005. Efficacy of different concentrations of Rotstop® and RotstopS and imperfect cover of RotstopS against Heterobasidion spp. infections on Norway spruce stumps. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Skreta, Magdalena, 2006. Applying Swedish programmes projecting forest development to Polish forestry conditions : a study made on data from Gostynin forest district in Poland. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Standio, Bartosz, 2006. Analysis of kNN dataset according to its use in wind throw risk simulation. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Steffen, Helena, 2008. Älgens barkgnag på granstammar : omfattning med avseende på geografisk utbredning, skadad volym och ekonomiska konsekvenser. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

T

Tengberg, Fredrik, 2005. En jämförelse av sitkagranens (Picea sitchensis) och den vanliga granens (P. abies) produktion. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Thorn-Andersen, Ylva, 2006. Naturvårdsrestriktioners effekter på brukandet av ädellövskogen i Skåne. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

W

Wåhlin, Per, 2006. Vindfällning i naturliga och skapade bryn och kanter. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

Z

Zetterberg, Jonas, 2007. Stormskador i lärk och gran : en jämförelse efter stormen Gudrun. UNSPECIFIED, Alnarp. Alnarp: (S) > Southern Swedish Forest Research Centre

This list was generated on Mon Feb 26 02:54:21 2024 CET.