Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Ö
Number of items: 56.

A

Aalto, Anna, 2010. Rening av dagvatten i Kungsträdgården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almqvist, Caroline, 2008. Modellbygge. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Almén, Karin, 2008. Omgestaltning av Bostadsgården Räven. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Alvarsson Hjort, Agnes, 2009. Perceptionsteori som sätt att utvärdera parker : eyetracking inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Andersson, Maria, 2009. Grönskans betydelse som friskvård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Asp, Hanna, 2009. Hållbar utveckling genom stadsodling. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

B

Bengtsson, Maria, 2009. En studie om vad som behövs för att skolträdgårdar skall fungera under en längre tid : en utvärdering av Edane skolas skolträdgård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergström, Emelie, 2009. Optiska illusioner inom landskapsarkitekturen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Brandt, Isabelle and Squassina, Anna and Kanslätt, Sofia, 2009. Hållbar utveckling i Kungsängen : ett gestaltningsarbete med fokus på folkhälsa, biologisk mångfald och ekologisk dagvattenhantering. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bäckström, Josefine and Falk, Mia, 2008. Vad gör en bra park bra? : och hur gör man den bättre?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Böhme, Antje, 2012. The usage of parks : a study of three parks in Uppsala. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

C

Christensen, Linda, 2008. Gatuträd i Bagarmossen. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Chronvall, Sara, 2007. Livet ska kännas : en studie om lekfulla utemiljöer för fler barn i samhället. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Constantino, Lina, 2012. Kreativa arbetsmetoder : tre samtal om hur landskapsarkitekten gör. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

E

Edqvist, Rakel, 2009. Berthåga kyrkogård. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ekman, My, 2009. Land Art och dess förhållande till landskapsarkitektur idag. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ellwén, Karin, 2008. En park genom tiden : observation, intervju och litteraturstudie över Berzelii park. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Eneroth, Erik, 2010. Villa Furulid : gamla anor möter dagens behov. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Falk, Emma, 2008. Parkens betydelse för stadens identitet. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Forslund, Jenny, 2009. Bilden som kommunikationsverktyg. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ)

Forssman, Victor, 2009. Voronoitesselationer i designprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Fried, Daniel, 2009. Tre platser i Uppsala : detaljer i landskapsarkitekturprojekt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Granér, Louise, 2009. Landskapsarkitektur för folkhälsa : teorier och reflektioner kring utformning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Grönwald, Tove, 2008. En kvalitativ undersökning av träd i stadsmiljö i Uppsala : problematik och rekommendationer. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gävert, Anna-Karin, 2009. Framtidens utomhusgolv. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Hallgren, Ia and Nilsson, Magnus, 2008. Lövstadalen : gestaltning av ett grustag till villaområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Helmfrid, Helen, 2009. Anläggningsmaterial för landskapsarkitekten ur miljösynpunkt. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Holmlund, Maria, 2009. Växtlista för Västerbottens län, zon V-VIII. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hulefors, Elin, 2008. Parken Stråket i Hässelby strand : riktlinjer för parkens utveckling. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

I

Ireman, Emilie, 2008. Bubblande skolgård. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Johnson, Annelie, 2008. Torg i Uppsala : en historisk studie av Stora torget, Gamla torget, Fyristorg, S:t Eriks torg och Riddartorget. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

L

Lagerström, Rasmus, 2009. Gottsunda torg : program och gestaltningsförslag för Gottsunda centrum. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Anna, 2009. Vintergröna växters förutsättningar och kvalitéer . First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lennartsson, Lo, 2008. Lustfylld gård : en omgestaltning av Gästrike-Hälsinge nations gård i Uppsala. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lenngren, Olle, 2009. Gatans träd : en studie av gatuträdens villkor på tre Uppsalagator. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Liljeström, Cecilia and Svensson, Mikaela, 2009. För Sverige - i tiden : ett gestaltningsarbete med fokus på skissprocessen. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lindblom, Kristin, 2008. Vårdprogram : den västra engelska parken, Leufsta bruk. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Linde, Hanna and Sundqvist, Therese, 2008. Presentationsteknik : hur förmedlar man sitt budskap?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Lundwall, Annika, 2008. Egnahemsviken : ett gestaltningsförslag för båt, bad och naturupplevelser. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfgren, Petra, 2013. Vattenparken i Enköping : en brukarstudie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Löfvendahl, Disa, 2008. Handbok och inspirationsbok för landskapsarkitekter : om att göra medvetna val i frågor som rör klimatförändringarna. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Månsson, Jennie, 2009. Modellen och materialet. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

N

Norén, Anna, 2009. Digital 3D-visualisering som gestaltningsverktyg för landskapsarkitekter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

P

Persson, Maria, 2009. Ekologisk dagvattenhantering i Kungsträdgården. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Ronnheden, Johanna, 2008. Krusboda - ett helt nytt sätt att bo! : om hur man genom utformningen kan påverka det sociala livet i ett bostadsområde. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rutström, Helena, 2008. Träd i stadens centrala rum. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Silvemark Junemar, Joanna and Vikholm, Kristina, 2009. Perenndatabasen : för landskapsarkitektstudenter på Ultuna. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sommarström, Nann, 2015. Offentlig – privat : uttryckt genom gestaltning. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söder, Annie, 2008. Industrivatten : ett gestaltningsförslag över det Östra årummet i Gävle. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Söderberg, Fredrik, 2009. Nya vägar i landskapet : fiskvägar i vattendrag påverkade av flottning och vattenkraft : beskrivning av flottningens och vattenkraftens påverkan på anadroma fiskar och deras möjligheter till vandring, samt beskrivning av lösningar som återskapar dessa möjligheter. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

T

Thuring, Henrik, 2008. Gestaltning av årummet mitt emot stadsparken. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Vikström, Marie, 2009. Moderna parker i Paris. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Wahl, Scott, 2009. Stormwater best management practices : a first guide for landscape architects. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Winroth, Karin, 2009. Gilles Clemént och Ulf Nordfjell : en jämförande studie. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ö

Örtenvik, Linnea, 2009. Sticka ut eller smälta in?. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Öst, Kristina, 2008. Ett gestaltningsförslag till en del av lustträdgården vid Rosersbergs slott. UNSPECIFIED, Uppsala. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Mon Dec 11 03:07:26 2023 CET.