Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 37.

Arar, Rahaf, 2024. Skolgårdar med barnets bästa i fokus : en explorativ fallstudie av en planerad skolgård på Ekerö. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Arro, Helena, 2023. Pluvial urban flooding in a densified Sweden : do sustainable flood management and densification fit together?. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Artemeva, Anna, 2024. Testing a contemplative landscape method to design a stress-reducing therapeutic landscape for the Mellanorrlands Hospice. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Bergman, Märta, 2021. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Burén, Maria, 2021. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Frennesson, Johanna, 2022. Questioning public green space & affordable housing in times of densifying cities : a case study of the districts Eriksberg & Norby in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ghallab, Reham, 2024. Cultivating connections: exploring the impact of community garden on social cohesion : in a socio-economic disadvantaged neighbourhood in Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Guðmundsdóttir, Anna Kristín, 2021. Attractive rural living : a future vision for Hjalteyri village in North Iceland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Gyllenswärd, Lovisa, 2024. Konceptet naturban : möjligheter och risker med konceptets sociala och ekologiska effekter. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Haddleton, Vendela and Henriksson, Lisa, 2022. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hadgu, Semhal Mehari, 2021. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Heirati, Hadis D., 2023. A narration of landscape identity with focus on people’s activities in Uppsala : case study: Luthagen, Uppsala. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Isaksson, Josefin, 2021. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Nuzat Naila, 2022. A thematic landscape designed masterplan integrating urban ecology, water planning and social improvements : a vision for the former airport Tejgaon and the district Karail, Dhaka City, Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Sumiya, 2021. Design and uses of green areas in urban environments on the basis of evaluations of people’s experience : a study of Hammarby sjöstad, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Jonsson, Frida, 2021. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlborg, Emil, 2021. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlsson, Mikaela, 2023. Rosendalsängen på Djurgården : en restaurering med naturalistiska planteringsprinciper. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kettner, Vojtech, 2021. Thematic landscape master plan : climate-resilient, permeable, and culturally informed landscape master plan for Hostivice municipality, Czechia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Matamoros Raudales, Fredy, 2023. Fokus Järva : a case study on Stockholm municipality’s strategies to break residential segregation. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Mojtabaei, Sharareh, 2021. Conceptual design models for social values of urban forests [in Sundsvall]. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Murray, Rachel, 2023. Reconnecting Gävle’s Delta : a post-industrial urban transformation project for Sweden’s coastal landscape. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ogden, Selma, 2020. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Raisa, Mashiat, 2023. Stigmatization and its overshadow on urban green spaces in Gottsunda : the study of a segregated suburban area where existing green spaces are fading away. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ratin, Md, 2021. A place-making proposal for Karlholm strand based on a planning ethic, community development ideals and landscape aesthetics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rostami, Marjan, 2021. Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values : a study of the south-eastern neighbourhood, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Seiskari, Essi, 2023. Shifting shorelines : reflection on visulization of sea level rise. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Shehata, Nihal, 2023. Toward inclusive cities: exploring migrant participation in Swedish urban planning : a case study of Stockholm’s Hagsätra-Rågsved. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Soer, Annebel, 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on the use of urban green spaces by international youth in Bonn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stenfeldt, Klara Signe, 2021. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Sundholm, David and Orellana del Canto, Rodrigo, 2023. Förtätning genom samverkan : en kvalitativ fallstudie över Lunds kommuns markpolitik och dess relation till förtätningsstrategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Thönnes, Yves, 2023. The trouble with sustainability. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Volter, Agnes, 2020. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Wikström, Elina, 2022. In search of softness : design strategies for improving walkability and soft mobility in between Spånga station and Rinkebydalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Ye, Xuan, 2022. To create multifunctional riverscapes : the example of Älvkarleby in the Nedre Dalälven River, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Þórisdóttir, Vilborg, 2023. Future challenges of Kalmar City : coastal adaptation strategies design in relation to sea level rise. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Wed Jun 19 03:18:53 2024 CEST.