Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | F | G | H | I | J | K | M | O | R | S | V | W | Y
Number of items: 22.

B

Bergman, Märta, 2021. Städernas vilda mellanrum : och deras betydelse för barns fria lek. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Burén, Maria, 2021. Att uppleva regn genom landskapsarkitektur : två gestaltningsförslag i Karlfeldtsparken, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

F

Frennesson, Johanna, 2022. Questioning public green space & affordable housing in times of densifying cities : a case study of the districts Eriksberg & Norby in Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

G

Guðmundsdóttir, Anna Kristín, 2021. Attractive rural living : a future vision for Hjalteyri village in North Iceland. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

H

Haddleton, Vendela and Henriksson, Lisa, 2022. From suburb to compact city : a study of shifting ideals in green planning, with the case of Upplands Väsby. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Hadgu, Semhal Mehari, 2021. Integration of allotment garden in public green space for the social wellbeing of urban residents : a study of Ekebydalen allotment garden, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

I

Isaksson, Josefin, 2021. Skogens prioritet i kommunal planering och förvaltning : skogsvård och skogsskydd i Vallentuna kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Nuzat Naila, 2022. A thematic landscape designed masterplan integrating urban ecology, water planning and social improvements : a vision for the former airport Tejgaon and the district Karail, Dhaka City, Bangladesh. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Islam, Sumiya, 2021. Design and uses of green areas in urban environments on the basis of evaluations of people’s experience : a study of Hammarby sjöstad, Stockholm, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

J

Jonsson, Frida, 2021. Mellan lekmiljö & vuxenvärld : hur Uppsala kommuns riktlinjer kan stödja tonåringars användning av utemiljöer. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

K

Kamali, Betsy, 2022. Nära möten mellan byggnader och natur för människors välbefinnande : ett designförslag för att främja invånarnas hälsa och trygghet i Husby, Stockholm. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Karlborg, Emil, 2021. Förtätning och landskap för välbefinnande – en konflikt i kommunal planering : en analys av Linköpings kommun. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Kettner, Vojtech, 2021. Thematic landscape master plan : climate-resilient, permeable, and culturally informed landscape master plan for Hostivice municipality, Czechia. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

M

Mojtabaei, Sharareh, 2021. Conceptual design models for social values of urban forests [in Sundsvall]. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

O

Ogden, Selma, 2020. Funktion som underlag för design : en fallstudie över exempel på gators utformning i Uppsala innerstad med hänsyn till utryckningsfordon. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

R

Ratin, Md, 2021. A place-making proposal for Karlholm strand based on a planning ethic, community development ideals and landscape aesthetics. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Rostami, Marjan, 2021. Designing urban landscapes in a new neighbourhood, focusing on aesthetical, social, and ecological values : a study of the south-eastern neighbourhood, Uppsala, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

S

Soer, Annebel, 2021. The impact of the COVID-19 pandemic on the use of urban green spaces by international youth in Bonn. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Stenfeldt, Klara Signe, 2021. Ekologisk kompensation - Att balansera stad och natur : ett gestaltningsförslag. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

V

Volter, Agnes, 2020. Hållbar urban dagvattenhantering : exemplet Uppsala: problem, framtid och strategier. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

W

Wikström, Elina, 2022. In search of softness : design strategies for improving walkability and soft mobility in between Spånga station and Rinkebydalen. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

Y

Ye, Xuan, 2022. To create multifunctional riverscapes : the example of Älvkarleby in the Nedre Dalälven River, Sweden. Second cycle, A2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development

This list was generated on Sun Dec 4 10:08:00 2022 CET.