Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 57.

Allard, Lisa, 2010. Däggdjur i viltrehabilitering. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Andersson, Sara and Sandell, Madelen, 2010. En kartläggning av behandlingsmetoder vid böjsen- och gaffelbandsskador hos varmblodiga travhästar. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Augzell , Helena and Fherm, Helene, 2009. Rehabilitering med eller utan simning av korsbandsopererade hundar . First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Berglund, Johanna and Blom, Nadya, 2019. Syresättning hos kaniner under anestesi vid vård av munhålan : ventral respektive dorsal positionering med oxygentillförsel via syrgasgrimma. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Bertilsdotter-Ahlzén, Kristina and Brandstedt, Lou, 2010. Är det inte dokumenterat är det inte gjort!. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Blomberg, Janina, 2009. Identitetskontroll av hund och katt. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bremholt, Therése, 2009. Hypotermi vid anestesi av hund. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bylund, Hanna, 2010. Osteochondros hos varmblodiga travare : vård i samband med operation. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Bätz, Ann-Sofie and Joelsson, Runa, 2010. Jämförelse av olika smärtskalor vid klinisk bedömning av postoperativ smärta hos hund. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Dahlqvist, Ulrika, 2015. Diabetes mellitus hos hund – omvårdnadsaspekter och djursjukskötarens roll. First cycle, G2E. Uppsala: (VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

Dahlvid, Helene, 2009. Den åldrande katten. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Elgström, Maria and Gullberg, Elin, 2009. Omvårdnad av kaniner och gnagare i klinikmiljö. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Elving, Malin and Hellberg, Sanna, 2008. Perianestetisk omvårdnad av häst. UNSPECIFIED, Skara. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ericson, Susanne and Carlsson, Charlotte, 2010. Avmaskning av katt. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ericsson, Martina and Sillanpää, Annicki, 2010. Rehabilitering av muskelatrofi efter korsbandsoperation. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Forssén, Charlotte, 2010. Rengöring, desinfektion och förvaring av endoskop i djursjukvården. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Gunnarsson, Anna and Jerdmyr, Linda, 2009. Pulsmätning på häst. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Haag, Anna-Karin and Abrahamson, Linnéa, 2010. Kommunikation i djursjukvården : ett arbete om god kommunikation för bästa möjliga vård. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hallberg, Malin, 2010. Kronisk hjärtsvikt hos katt. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansson, Klas, 2011. Tamkaninens tänder. First cycle, G2E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Hansén, Ulrika, 2010. Blodbank för hund och katt : djursjukskötarens roll. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management (until 231231)

Helgée, Angela, 2009. Avlivning av smådjur på klinik. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Henriksson, Alexandra and Pryssander, Kristina, 2010. Omvårdnad av sto med sjukt föl. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Eleonor, 2010. Den åldrande hästen. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Maria, 2010. Hästägarens attityd till fysioterapi. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Johansson, Philippa, 2009. Hundens kommunikationssignaler. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlberg, Lina, 2010. Vård av kanin med gastrointestinal sjukdom. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Karlsson, Carolina and Karlsson, Jenny, 2009. Hydrofob interaktion : en resurs för att reducera antibiotikaanvändningen. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Kastensson, Jenny and Kastensson, Maria, 2010. Odödlig? : det ökande hotet av meticillinresistenta Staphylococcus aureus inom hästsjukvården. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindström , Annika, 2009. Lugnare katter på kliniken? : en studie om användningen av syntetiska analoger till felina ansiktsferomoner på svenska djursjukhus. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lindén, Malin, 2009. Tamillern : beteende, hantering och omvårdnad. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Lundqvist, Maria and Löfström, Susanne, 2008. Hygien, städning och desinfektion inom smådjurssjukvården. UNSPECIFIED, Skara. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Magnusson, Jessica, 2009. Kastration av katt. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Mannsikka, Lisa, 2009. Uppvisande av agitativt beteende hos hund under buprenorfinpåverkan. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Mellblom Larsson, Maria, 2009. Kattens stationärvårdsmiljö. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Moberg, Emil, 2009. Profylaktisk hundtandvård i hemmet. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nilsson, Emma and Hellqvist, Tinnie, 2010. Etik inom Djursjukvården. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nilsson, Maria, 2010. Artros hos hund : en litteraturstudie. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Nylén, Karolina and Segerstedt, Sandra, 2009. Några vanliga blodanalysers innebörd : ett kompendium för djursjukskötare. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Orndal, Louise, 2010. Diabetes Mellitus hos katt : praktiska råd till personal inom djursjukvården. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Persson, Hanna, 2009. Kattens naturliga beteende och hantering av katt på klinik. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Persson, Sofia and Sundström, Lisa, 2010. Extrem hundavel : ett välfärdsproblem för dagens rashundar. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Petersson, Hanna-Mari, 2008. Stress hos hunden : orsaker, symtom och förebyggande åtgärder. UNSPECIFIED, Skara. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Rangbäck, Frida and Sjöberg Lagerbäck, Ida, 2009. Individanpassad omvårdnad : ett steg mot optimal stationärvård för hund och katt. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandström, Iréne, 2010. Kirurgisk kastration av hanhund. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sandström, Sofie, 2010. Svält vid akut diarré hos hund, beprövad forskning eller gammal vana?. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Schacht, Jenny, 2008. Smittsamma hudsjukdomar hos hund. UNSPECIFIED, Skara. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Sjöblom, Christine, 2009. Klinisk omvårdnad av den dräktiga tiken och hennes neonatala valpar. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Temdal Sundström, Anja, 2010. Den inappetenta katten. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Thulin, Karl, 2010. Djursjukskötarens roll vid beteendeutredning av hund. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Ullgren, Erika and Österberg, Jenny, 2010. Kastrering av frisk tik. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Weidemann, Weronica, 2009. Struppipning hos häst. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westberg, Maria, 2010. Förebyggande av post-operativa komplikationer hos hund. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Wester, Sandra and Strömbom, Nina, 2009. Förlossning och förlossningsproblem samt vård av kattungar och katthona post partum. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westerberg, Helen and Åberg, Sofie, 2008. Smärta hos djur. UNSPECIFIED, Skara. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Westin, Jolanda and Winqvist, Karolina, 2009. Akutsjukvård : cirkulationsrubbningar-symtom, orsaker och åtgärder. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

Winberg, Jessica, 2010. Import av hundar : en ökad smittrisk?. First cycle, G1E. Skara: (VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

This list was generated on Thu Jun 13 03:16:38 2024 CEST.