Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Sara and Sandell, Madelen, 2010. En kartläggning av behandlingsmetoder vid böjsen- och gaffelbandsskador hos varmblodiga travhästar. First cycle, G1E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Skador på böjsenor och gaffelband är relativt vanligt på varmblodiga travare och många studier har gjorts på olika behandlingar. Detta arbete tar upp metoder som används i dagens veterinärmedicin i Sverige vid behandling av dessa skador och försöker kartlägga faktorer som påverkar behandlingsresultatet, samt att undersöka förekomsten av hemgångsråd.
Kontakt togs med sju ATG-kliniker, som tillfrågades om vilka behandlingsmetoder de erbjöd och om de hade några hemgångsråd vid böjsen- och gaffelbandsskador. Behandlingsmetoder som angavs var bland annat shockwave och stamcellsinjektioner.
Journaler från två kliniker under tidsperioden 2004 till 2009 på 101 travhästar med diagnosen tendinit eller desmitit granskades med avseende på behandlingsmetod. Uppföljande information avseende utfall (återställd/ej återställd) samlades in. Faktorer som kön, ålder, typ av skada och behandling, skadat ben, vilken anatomisk struktur som skadats samt tävlingsuppehållets längd utvärderades som möjliga faktorer till behandlingens resultat. Ingen av dessa faktorer verkar vara avgörande för utgången av behandlingen men ingen slutsats kan dras eftersom materialet är för litet.
Det som kunde ses i detta arbetet var att skador på vänster sidan, var vanligare än på det högra benparet. Av de hästar som medverkade i denna studie så kom 66 % tillbaka till start efter skadan.

,

Injury to the flexor tendons and suspensory ligaments is relatively common in harness racing horses and many studies have been conducted at various treatments. The purpose of this work is to identify methods used in today's veterinary medicine in Sweden and identify factors affecting treatment outcome and to investigate the presence of information about training to the horse owner.
Phone contact was taken with seven ATG clinics, who were asked about the treatments they offer and whether they had any training advices “hemgångsråd” at flexor tendon- and suspensory ligament injuries. Treatments mentioned were shockwave and stem cells injections.
Records from two clinics during 2004-2009 from 101 harness racing horses with tendinitis were examined according to treatment. Follow-up information on outcome (recovered / not recovered) were collected. Factors such as gender, age, type of injury and treatment, injured leg, which anatomical structure that was injured and the length of the interruption from racing was evaluated as possible factors to treatment outcome.
It could be seen in this study that injuries in the left pair of legs, were more common than in the right pair of legs..
Of the horses that participated in this study as much as 66 % returned to the racetrack after the injury.

Main title:En kartläggning av behandlingsmetoder vid böjsen- och gaffelbandsskador hos varmblodiga travhästar
Authors:Andersson, Sara and Sandell, Madelen
Supervisor:Attrell, Barbro
Examiner:Nilsson, Anne
Series:Studentarbete / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa
Volume/Sequential designation:299
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:VY003 Animal Nursing Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:häst, gaffelband, böjsenor, shockwave, stamceller
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-6-243
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-6-243
Language:Swedish
Deposited On:04 Jun 2010 11:27
Metadata Last Modified:05 Oct 2012 18:42

Repository Staff Only: item control page