Home About Browse Search
Svenska


Hallstan, Simon, 2005. Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams. SLU, Dept. of Environmental Assessment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Environmental Assessment

[img]
Preview
PDF
7MB

Abstract

Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams The increased travelling and transporting by man has caused more species to be moved to new areas, e.g. in ballast water. These species are called introduced species or alien species. Some alien species manage to reproduce and grow rapidly in their new environment. They are then called invasive species. Invasive species is a threat against biodiversity and an economical problem. They compete with other species and can change the environment for these species. In this study aquatic plants (macrophytes) are treated. Some invasive macrophytes have such an immense growth that they are an obstacle for swimmers and anglers. Examples of aquatic species that has been introduced to Sweden and caused problems are the water weed (Elodea canadensis) and the fringed water lily (Nymhopides peltata).

Due to the emissions of so called greenhouse gases, the scientist believes that the climate is changing. They estimate that the annual mean temperature in Sweden will rise with 2.5–4.5°C. The consequences are that species that previously was not able to survive in Sweden might be able to survive in the future. In this study I have compiled a list of aquatic vascular plants introduced somewhere in the world. I have examined if the species described as invasive could establish in Sweden, both at the current climate, and in the future climate predicted by two different models from the Swedish Metrology and Hydrology Institute (SMHI). By matching the species distribution with current climate using the computer program GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction), I have created a niche for each species. These niches have been projected onto the future and current climate. The results show that the risk of introductions of invasive species to Swedish freshwater habitats will increase in the future. Many of the invasive species are also able to establish at the current climate. The results show that the species which have the biggest possibility to establish in Sweden are: Azolla filiculoides, Crassula helmsii, Lagarosiphon major, Lemna minuta, Myriophyllum aquaticum and Zizania aquatica. They can establish at both the current climate, and a future warmer climate.

,

Klimatförändringar möjliggör etablering av nya makrofyter i svenska sötvatten Människans ökade resande och transporterande har medfört att fler arter förflyttas till nya områden, t ex i barlastvatten. Dessa arter kallas för främmande arter eller introducerade arter. En del främmande arter klarar sig väldigt bra i sin nya miljö och får en snabb och kraftig tillväxt. De kallas då för invasionsarter. Invasionsarter är ett hot mot biodiversiteten och ett ekonomsikt problem. De kan konkurrera ut andra arter och förändra livsmiljön för dessa arter. I detta arbete behandlas akvatiska växter (makrofyter), som växer i sötvattensmiljö. En del makrofyter tillväxer så kraftigt att de hindrar människor från att bada och fiska. Exempel på akvatiska växter som introducerats till Sverige och blivit problem är vattenpest (Elodea canadensis) och sjögull (Nymhopides peltata).

På grund av utsläpp av så kallade växthusgaser tror forskare att vårt klimat håller på att förändras. Man uppskattar att årsmedeltemperaturen i Sverige kommer öka med 2,5–4,5°C. Det innebär att arter som förut inte kunde överleva i landet nu kommer att kunna göra det. I den här studien har jag sammanställt en lista över introducerade akvatiska kärlväxter i hela världen. Jag har undersökt om de som beskrivs som invasionsarter någonstans i världen kan etablera sig i Sverige i dagens klimat och i det klimat som förutspås inträffa år 2100 av två olika klimatsimuleringar gjorda av SMHI. Genom att jämföra klimatet med utbredningsdata för växterna har jag, med hjälp av datorprogrammet GARP (Genetic Algorithm for Rule-set Prediction), skapat nischer för varje art. Nischerna har sedan projekterats på nutida och framtida (år 2100) klimat. Resultatet visar att Azolla filiculoides, Crassula helmsii, Lemna minuta, Lysichiton americanus, Myriophyllum aquaticum och Zizania aquatica är de arter som har störst möjlighet att etablera sig i Sverige, både i dagens klimat, och i ett framtida varmare klimat.

Main title:Global warming opens the door for invasive macrophytes in Swedish lakes and streams
Authors:Hallstan, Simon
Supervisor:Willen, Eva and Larson, Daniel
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Volume/Sequential designation:2005:27
Year of Publication:2005
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment
Keywords:global warming, invasive species, Swedish lakes and streams
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15273
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15273
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Pests of plants
Language:English
Deposited On:13 Jan 2020 12:50
Metadata Last Modified:14 Jan 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics