Home About Browse Search
Svenska


Forsberg, Annelie, 2001. Miljöledningssystem vid Mellersta Banregionen : resultat av Projektenhetens miljöutredning. SLU, Dept. of Environmental Assessment, Uppsala. Uppsala: SLU, Dept. of Environmental Assessment

[img]
Preview
PDF
715kB

Abstract

Banverkets styrelse fattade i maj 1997 beslut om att verket ska införa ett miljöledningssystem som grundar sig på standarden SS-EN ISO 14 001. I december samma år gav regeringen ett antal myndigheter och verk, däribland Banverket, i uppdrag att införa miljöledningssystem. En nödvändig grund för införandet är en miljöutredning. En miljöutredning utfördes på regionen under år 1999, men då inkluderades inte Projektenhetens verksamhet, vars miljöutredning istället gjordes under 2001.

Projektenhetens miljöutredning redovisar främst vilken miljöpåverkan verksamheten har. Detta har gjorts genom kartläggning av aktiviteter och produkter och tillhörande miljöaspekter. Miljöutredningen klarlägger också vilka miljölagar och andra krav som verksamheten berörs av, befintliga miljöledningsrutiner samt vilka miljörisker som finns i verksamheten. Utredningen baserar sig i huvudsak på projekt som pågick under år 2000. Faktauppgifter har insamlats genom studier av dokumentation samt genom intervjuer med nyckelpersoner. Mängduppgifter har insamlats från de projekt som var under byggskede år 2000.

Identifierade miljöaspekter har klassificerats och värderats efter en för ändamålet framtagen rutin, där aspektens totala miljöpåverkan bedömts utifrån tre delar och där varje del bedömts efter sin miljöpåverkan i en tregradig skala. Eftersom Projektenheten är en del av Mellersta banregionen och det miljöledningssystem som där är under uppbyggande, värderades miljöaspekterna utifrån regionen som helhet. Resultatet visar vilka miljöaspekter som är viktigast för organisationen att arbeta med, d.v.s. de betydande miljöaspekterna.

Main title:Miljöledningssystem vid Mellersta Banregionen
Subtitle:resultat av Projektenhetens miljöutredning
Authors:Forsberg, Annelie
Supervisor:Bråkenhielm, Sven and Bromark, Helena
Examiner:UNSPECIFIED
Series:Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
Volume/Sequential designation:2001:25
Year of Publication:2001
Level and depth descriptor:Other
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Environmental Assessment
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15427
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15427
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Water resources and management
Language:Swedish
Deposited On:08 Dec 2021 16:37
Metadata Last Modified:09 Dec 2021 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics