Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | B | E | G | H | J | K | L | N | R | S
Number of items: 15.

A

Anderson, Rana, 2009. Vivlar p prydnadsbuskar - nya arter eller frndringar i fdopreferenser?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

B

Bellan, Patrick, 2011. Vrdering, analys och frslag till berikning av det vedartade vxtmaterialet p Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgrdar.. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Bergqvist Bromaeus, Elin, 2011. Minerarflugor som angriper perenner. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

E

Engelbrekt, Magnus, 2010. Utvrdering av utrustning fr skrd av pplen avsedda fr frskkonsumtion. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)

G

Galan De Castro, Patricia, 2017. Control strategy of a pest slug, Arion lusitanicus, by using non-toxic Ferramol. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

H

Hagerman, Therese, 2009. Klimatpverkan av svensk jordgubbsproduktion : livscykelanalys (LCA) av svenska jordgubbsodlingar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Hgg, Malin, 2009. Belning av aktier : har riskerna underskattats?. First cycle, G2E. Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Economics

J

Jansson, Magdalena, 2009. Produktion av krukodlade rtkryddor i vxthus och dess utslpp av vxthusgaser i Sverige : energianvndning och berkning av koldioxidekvivalenter . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

Jansson, Rikard, 2009. Vattensork och kersork - skadegrare i svensk fruktodling . First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Agrosystems (until 121231)

K

Kristensen, Lilly, 2010. Hygienstatus i ytvattenkllor vid bevattning av frilandsgrdor. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

L

Lundqvist, Karin, 2010. Svenska sojabnor - finns marknadsmjligheter?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

N

Nilsson, Carina, 2011. Karaktrisering av pplesorter : fr framstllning av juice och cider. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

R

Rosander, Charlotte, 2010. Jordtrtthet i sknska rosodlingar frekomst av rotsrsnematoden Pratylenchus penetrans. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Plant Protection Biology

Rosdahl, Lena, 2010. Frslag p sju olika trd som kan erstta befintliga trd p kyrkogrdar. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)

S

Sjberg, Catarina, 2015. Frslag till en pedagogisk brtrdgrd : tv utvalda brkulturer med en beskrivning av vxtmaterialets anvndning, odling och kulturhistoria. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Tue Dec 6 01:07:19 2022 CET.