Home About Browse Search
Svenska


Bellan, Patrick, 2011. Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

Detta arbete bygger på ett inventeringsarbete på LKF:s (Lund Kommunala Fastighets AB) bostadsgårdar. Arbetet syftar till att utvärdera och analysera det vedartade växtmaterialet som
tidigare inventerats. Santamour (1990) har beskrivit en metod kallad ”10-20-30 formula” som används för att utvärdera hur hållbart ett växtsystem är i den urbana miljön. Systemet studerar växtpatologiska och andra biologiska faktorers påverkan på växtsystemets stabilitet.
Enligt 10-20-30 formeln bör inte de använda växterna i en anläggning överstiga mer än 30 % ur en familj, 20 % ur ett släkte eller 10 % av en art.

Analysen visar att det vedartade växtmaterialet på gårdarna ej överstiger nämnda procent. Dock finns växter som ligger på gränsen. Då nyplanteringen på LKF till stor del sker genom användande av redan beprövat växtmaterial syftar studien till att undersöka om det på gårdarna redan ”befintliga” sortimentet räcker för att behålla och utveckla den artdiversitet som förespråkas i 10-20-30 formeln. Genom att klassificera växtmaterialet efter livsform och därefter efter kvaliteter som prydnadsvärde och användningsområde, ges en bild av vilket växtmaterial som huvudsakligen används. Dessutom beskrivs vilka växter som bidrar med samma attribut och därför eventuellt kan fungera som ersättare. Resultatet är ett förslag till strategi vid nyplantering av redan beprövat vedartat växtmaterial.

Main title:Värdering, analys och förslag till berikning av det vedartade växtmaterialet på Lunds Kommuns Fastighets AB bostadsgårdar.
Authors:Bellan, Patrick
Supervisor:Delshammar, Tim
Examiner:Huisman, Mark
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:växtinventering, Lunds Kommuns Fastighets AB, vedartat växtmaterial, förslag till nyplantering, bostadsgård, växtmaterial, LKF
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-810
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-810
Language:Swedish
Deposited On:15 Dec 2011 10:41
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:24

Repository Staff Only: item control page