Home About Browse Search
Svenska


Kristensen, Lilly, 2010. Hygienstatus i ytvattenkällor vid bevattning av frilandsgrödor. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
310kB

Abstract

Denna uppsats är ett förarbete för att formulera ett protokoll för provtagning och för bedömning av hygienstatus av ytvatten som ska användas för bevattning av frilandsgrödor. Studiens syfte var att beskriva hygienstatus hos ytvatten med hjälp av heterotrofa organismer vid 22°C, totalantal koliforma bakterier, fekala koliforma bakterier, Escherichia coli, fekala streptokocker och Salmonella spp. Erhållna resultat jämfördes med tyska DIN 19650 och kanadensiska Water Quality Criteria for Microbiological Indicators. Försöket gjordes i två odlingar och för varje odling genomfördes två provtagningsserier. En serie bestod av fem provtagningstillfällen vilka genomfördes inom en 30-dagarsperiod. Vid varje provtagningstillfälle togs fem individuella prover med fem minuters intervall. Proverna lämnades sedan in till ett ackrediterat laboratorium för analys. Resultatet visar att provtagning under våren inte gav någon prognos för utfallet resten av säsongen. Det var en variation i antal indikatororganismer både inom och mellan provtagningstillfällena. Även resultaten mellan de olika provtagningsserierna skilde sig åt, vilket gällde för båda odlingarna. En möjlig strategi är att i framtiden fokusera på analys av E. coli för att studera förekomst av fekala föroreningar. Salmonella spp. misstänktes två gånger men kunde inte verifieras. För utveckling av framtida regelverk bör även förekomst av Salmonella spp. inkluderas.

,

************ This work is a prestudy for a future protocol for sampling and assessment of the hygienic status of surface water used for irrigation of crops. The purpose of this study was to describe the hygenic status of surface water regarding microorganisms at 22°C, total coliform bacterias, fecal coliform bacterias, Escherichia coli, fecal streptococci and Salmonella.
The results were compared to the German standard DIN 19650 and British Columbia guidelines Water Quality Criteria for Microbiological Indicators. The trial was performed at two farms as two test sets on each farm. A test set included five test occasions and each test set was performed within a 30-day period. At every test occasion five individual samples were taken every five minutes. The samples were analyzed by an accredited laboratory. The results showed that sampling during spring gave no prognosis for the rest of the season. The occurrence of indicator organisms varied within and between the test occasions and also between the two different sets for both farms. Salmonella spp. was suspected two times but could not be verified. Future regulations should include Salmonella spp. and focus on analysis of E. coli to verify fecal contamination.

Main title:Hygienstatus i ytvattenkällor vid bevattning av frilandsgrödor
Authors:Kristensen, Lilly
Supervisor:Alsanius, Beatrix
Examiner:Hultberg, Malin
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK003 Horticultural Management Programme - Marketing and Post Harvest, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:hygien, ytvatten, bevattning, frilandsgrödor, indikatororganismer, heterotrofa organismer, totalantal koliforma bakterier, fekala koliforma bakterier, E. coli, fekala streptokocker, salmonella spp.
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-298
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-298
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agriculture - General aspects
Food contamination and toxicology
Language:Swedish
Deposited On:30 Aug 2010 06:54
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics