Home About Browse Search
Svenska


Jansson, Magdalena, 2009. Produktion av krukodlade örtkryddor i växthus och dess utsläpp av växthusgaser i Sverige : energianvändning och beräkning av koldioxidekvivalenter . First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
561kB

Abstract

Abstract
The global average temperature has increased by 0,74°C over the last 100 years. Most probably, the explanation is due to increasing use of fossil fuels and the agricultural expansion of land use. The new life stile of mankind leads to increasing concentrations of greenhouse gases in the atmosphere. Food consumption contributes with approximately a quarter of the total greenhouse gas emission per person and year, why it is an important task to reduce these.
The aim of this work is to quantify energy use and greenhouse gas emissions for (Swedish) herbs produced in Swedish greenhouses. The study is based on a LCA (Life Cycle Assessment) and collected data from participating companies producing herbs in pots.
The examples of the study show that it is the heating and electricity consumption which accounts for the largest share of emissions. The sum of the total greenhouse gas emission for a Swedish greenhouse produced spice is 0,07 carbon dioxide equivalents.
The study estimate is that for the participating companies the possible reduction of greenhouse gas emissions through energy saving measures, by almost 80 %.

Sammanfattning
Den globala medeltemperaturen har ökat med 0,74°C de senaste 100 åren. Det mest sannolika är att det är människans ökade användning av fossila bränslen och utökade markanvändning som är orsaken. Människans ändrade levnadsvanor medför stigande koncentrationer av växthusgaser i atmosfären. Eftersom livsmedelskonsumtionen bidrar med cirka en fjärdedel av det totala växthusgasutsläppet per person och år är det viktigt att arbeta för att minska denna. Regeringen har, på initiativ av miljöministern, jordbruksministern och integrations- och jämställdhetsministern, uppmanat till en väl genomtänkt klimatmärkning av livsmedel. KRAV och Svenskt Sigill har startat ett projekt för att utveckla märkningssystem för livsmedel.
Syftet med den här studien är att kvantifiera energianvändning och växthusgasutsläpp för svensk produktion av krukodlade örtkryddor i växthus. Undersökningen grundar sig på uppgifter från medverkande örtkryddodlingsföretag och kan ses som exempel på utsläppsnivåer.
Exemplen i studien visar att det är uppvärmningen och elförbrukningen som står för den största andelen av utsläppen. Summan av det totala växthusgasutsläppet för en växthusproducerad örtkrydda i aktuella företag är 0,07 koldioxidekvivalenter. Det effektivaste sättet att minska växthusgasutsläppet är att övergå från fossiluppvärmning till förnybar, miljövänligare uppvärmning. Därefter kommer elförbrukningen, där man genom avtal med elleverantören kan välja miljöel . Det totala växthusgasutsläppet för de medverkande företagen kan enligt studiens uppskattning reduceras med nära 80 procent.

Main title:Produktion av krukodlade örtkryddor i växthus och dess utsläpp av växthusgaser i Sverige
Subtitle:energianvändning och beräkning av koldioxidekvivalenter
Authors:Jansson, Magdalena
Supervisor:Jilar, Torbjörn
Examiner:Karlén, Helena
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2009
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY004 Horticultural Management Programme - Gardening & Horticultural Production 120 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:koldioxidekvivalenter, växthusgasutsläpp, koldioxid, energianvändning, växthus, odling, örtkryddor
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-5-64
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-5-64
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Meteorology and climatology
Energy resources management
Language:Swedish
Deposited On:03 Nov 2009 07:31
Metadata Last Modified:22 Mar 2015 15:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics