Home About Browse Search
Svenska


Rosdahl, Lena, 2010. Förslag på sju olika träd som kan ersätta befintliga träd på kyrkogårdar. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Horticulture (until 121231)

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Växtligheten på dagens kyrkogårdar har i regel knappt en 100–200-årig historia. Det var i slutet av 1800-talet som kyrkogården efterhand fick det utseende som vi förknippar med en gammal kyrkogård, med höga kyrkogårdsträd och en kyrkogårdsmur.
Det trädsortiment som har använts i trädkransen som inramar kyrkogården eller trädrader längs gångar, har varit begränsat beroende på traditioner och trädens lämplighet. Man valde ofta arter utifrån de lokala förutsättningarna, såsom alm, lind, lönn och björk. Under en längre tid har sjukdomar på en del trädarter brett ut sig och hotar trädbestånden på våra kyrkogårdar. Almsjukan, askskottsjukan, kastanjemal och kastanjebladbränna är exempel på några. Inom en överskådlig framtid kommer trädbestånden att vara i behov av att förnyas, eftersom nuvarande träd uppnått en hög ålder eller är skadade av sjukdomar och måste avlägsnas.
Med hjälp av Kyrkogårdsförvaltningen i Malmö inleddes en studie, för att ta reda på vilka träd, som på några av Malmös kyrkogårdar, inom överskådlig framtid är i behov av att ersättas. Fyra kyrkogårdar inom Malmö Kommun med olika problematik utsågs, Glostorp, Oxie, S:a Sallerup och Tygelsjö. Därefter inleddes en intervjustudie med sju personer som har mycket goda kunskaper inom anläggning och användning av träd. Frågeställningen ”vilka träd kan de ersättas med, utan att den arkitektoniska karaktären helt går förlorad eller som förhöjer det estetiska värdet med en förskönande karaktär?” ställdes. Efter genomgångna intervjuer sammanställdes förslagen och delades upp efter respektive kyrkogård. Varje kyrkogårds förutsättning, såsom dess läge gällande väderstreck, vindar och sol ha tagits i beaktning vid valet av ersättningsträd. Dessutom har trädens vinterhabitus främst studerats och jämförelser har gjorts mellan nuvarande träd och ersättningsträden. Dessa har efter litteraturstudier beskrivits i kategorierna morfologi, ståndort, användningsområde och övrigt såsom eventuell beskärning och sjukdomar.

**************** The vegetation on today's cemeteries has barely a history of 100-200-year. In the end of the 19th century did the cemetery reach the look we associate with an old cemetery, with high cemetery trees and the cemetery wall.
The tree assortment that has been used around the cemetery grounds or in the rows of trees lining the walkways has been limited depending on traditions and the suitability of trees. Tree
species were often chosen on the basis of the local conditions, such as elm, linden, maple and birch. For a long period of time diseases on some tree species have spread and threatened tree stocks on our cemeteries. Dutch elms disease, emerald ash borer, horse chestnut leaf miner, and horse chestnut leaf blotch are examples of some. In the foreseeable future the tree stocks will need to be renewed, due to the current trees have achieved maturity or are damaged and need to be removed.
With the help of the Cemetery Administration in Malmö, a study was initiated to identify the trees, located on a few cemeteries in Malmö that need to be replaced in the near future. Four cemeteries within Malmö municipality with various problems were chosen, Glostorp, Oxie, S Sallerup and Tygelsjö. Thereafter an interview, including seven people with very good skills and knowledge of construction and planning of trees, was conducted.
The question” What species could they be replaced with, in order to maintain and improve the architectural nature or to add aesthetic value with a more pleasing appearance?” was made. After the completion of interviews a proposal was drafted and divided according to the different cemeteries. Each of the cemeteries conditions, such as its cardinal points, winds, and sun had to be taken into consideration in the selection of replacement trees. Additionally the trees' winter conditions have foremost been studied and comparisons between existing and replacement trees have been made. The replacement trees have been described in literature studies in the categories morphology, habitat, usefulness and furthermore, any necessary cropping, and diseases.

Main title:Förslag på sju olika träd som kan ersätta befintliga träd på kyrkogårdar
Authors:Rosdahl, Lena
Supervisor:Öxell, Cecilia
Examiner:Gustafsson, Eva-Lou
Series:Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2010
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Supervising department:(LTJ, LTV) > Horticulture (until 121231)
Keywords:kyrkogårdar, trädkrans, Prunus avium 'Plena', fylldblommigt fågelbär, Sorbus 'Birgitta', Birgittarönn, Acer saccharinum 'Pyramidale', silverlönn, Juglans nigra, svart valnöt, Quercus petraea, bergek, Malus 'Professor Sprenger', prydnadsapel, Carpinus betulus, avenbok
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-4-210
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-4-210
Language:Swedish
Deposited On:07 May 2010 09:45
Metadata Last Modified:20 Apr 2012 14:12

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics