Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Level and depth descriptor | No Grouping
Jump to: Other
Number of items: 35.

Other

Ahlberg, Lisa, 2001. "How long does it take a ritual to build up, to take hold and become standard practice?" : bark peeling in Scandinavia and North America. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Andersson, Stefan, 2005. Spread of the introduced tree species Prosopis juliflora (Sw.) DC in the Lake Baringo area, Kenya. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Berg, Anna, 2004. Järnbruk och skog under 1000 år : vegetationshistorien kring sjön Kalven i Norbergs bergslag. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Bärlund, Pernilla, 2008. Återväxt av blåbär (Vaccinium myrtillus L.) efter ångbehandling : orsaker till effektiv kontroll. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dahl, Lena, 2000. Naturhänsynen i FSC-standarden : vetenskap eller gissningar?. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Dehlin, Helena, 2001. Effects of shade and humus fertility on boreal forest tree seedling growth, competition and mycorrhizal colonisation. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ek, Lars-Göran, 2004. The establishment of Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) on two mountains in the Åre area : a follow-up of the macrofossil finds on Mount Åreskutan. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ekman, Per, 1997. Nyckelbiotoper - urskogsrester eller kulturprodukter? : beståndshistorik i tolv nyckelbiotoper i Lycksele kommun. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ericsson, Staffan, 1997. Alla vill beta men ingen vill bränna : skogshistoria inom Särna-Idre besparingsskog i nordvästra Dalarna. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Eriksson, Björn, 2003. The effect of different disturbance treatments on tree production, competition, shortroot presence and ectomycorrhizal colonisation in Ericaceae-feathermoss boreal forests. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Hedström, Ida, 2005. Skogsbristen i Smålands bruksskogar : en studie av träkolsförbrukning vid Storebro Bruk 1793-1850. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Isaksson, Martine, 1997. Naturvärden i en värmländsk bruksskog : en skogshistorisk studie av Åbengtshöjden/Bogranghöjden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jansson, Ulrika, 2002. Ett gammalt kulturlandskap i Vindelfjällen : skogshistoria och markutnyttjande i Vuornavagge under 300 år. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jonsson, Teresa, 2006. Skogseldens påverkan på epifytiska trädlavar på tall i relation till brandintensiteten. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Josefsson, Torbjörn, 2004. Using a spatially precise approach to analyse the occurrence of Usnea longissima in relation to present and past stand structure : a case study in boreal Scandinavia. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Jörgensen, Eva, 2005. Skogen Brun : ett nedslag i västsvensk skogshistoria. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Hanna, 2001. Öjingsvallen vid sjön Öjingen : en pollenanalytisk studie av en fäbodvall i Ängersjö, Hälsingland. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Karlsson, Kristin, 2001. Vad styr förekomsten av sälg och asp? : en studie av olika beståndstyper inom Hamra kronopark, Dalarna. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Kling, Jonas, 2007. Att återställa en naturlig ordning : skogshistoria och restaureringsbränning i Långsidbergets naturreservat. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Löfberg, Sofia, 2006. Tillväxt hos husmossa (Hylocomium splendens) i boreal skog och växthus : effekter av ökad vattentillgång. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Mattsson, Mårten, 2004. Markägare i Stockholms län och deras inställning till biodiversitet och skydd av mark. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Resource Management

Nordlind, Erik, 2001. Restoration of forests in boreal Sweden : gap analysis and dead wood management at Vitberget, Northern Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Nordström, Eva-Maria, 2001. Människan i urskogen : vegetationshistoria i Hamra nationalpark under 2500 år. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Pahlén, Tina, 2000. Att restaurera forna tiders beståndsstruktur : ett exempel från Jämtgaveln. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Persson, Nina, 2004. Vegetationsutveckling och mänsklig aktivitet under äldre Stenålder vid Döudden, Arjeplog kommun. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Qvarnström, Elin, 2006. "De tycka emellertid av gammal vana att det smakar gott, och tro dessutom att det är bra för hälsan" : samiskt växtutnyttjande från 1600-talet fram till ca 1950. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Renström, Andreas, 2006. Lövsuccessioner i sluttningar längs nedre Umeälven. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Ross, Alexander, 2008. Ifrågavarande kronopark skall benämnas Skatan : en skogshistorisk analys av Ekoparken Skatan. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Salmonsson, Jonas, 2003. Human impact on the forest line : a pollen analytical study in connection to stalo dwellings in Vindelfjällen nature reserve, northern Sweden. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sander, Jenny, 2005. Brand i Fulufjällets nationalpark : en brandhistorisk analys med förslag för framtida skötsel. UNSPECIFIED, Falun. Falun: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Sivertsson, Kristoffer, 2005. Till synes orörd skog : naturvärden och kulturhistoria i Rekdalen under 400 år. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stedingk, Henrik von, 1999. Vegetationsutveckling och brandhistorik i Tyresta under 9000 år : en pollenanalytisk studie av en skvattramtallmyr i Tyresta nationalpark, Södermanland. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Stjernberg, Johan, 2004. Naturvårdsbränning på Berga : en metodstudie. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Triumf, Hanna, 2008. Landskapsplanering och konnektivitetsförbättringar inom värdetrakter i Västerbottens län. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Wikström, Henrik, 2004. Samiskt skogsutnyttjande, dimensionsavverkningar och naturvärden : skogshistorisk analys i block 5, Pakko kronopark i Norrbotten. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

This list was generated on Fri Dec 1 10:04:06 2023 CET.