Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | E | G | H | K | L | M | T
Number of items: 15.

A

Alm, Tobias, 2016. Utvärdering av ett lastredessystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson, Agnes and Leppänen, Linnéa, 2017. Avfallsförbränning i Chisinau. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson, Frida and Ulfsparre, Emma, 2019. Designing a sustainable and cost-efficient energy system : a feasibility study at Rusape General Hospital in Zimbabwe. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Andersson, Johan and Brunge, Kristin and Walla, Tobias, 2017. Biogas från gödsel och gräs i kombination med dikalvsproduktion : möjligheter och begränsningar. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

E

Eckerwall, Martin and Jansson, Christian and Larsson, Viktor, 2015. Tubular polyethylene biogas digesters : development and testing of a biogas technology in Malawi to reduce deforestation and support climate change mitigation and adaptation. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Ericson, Martin, 2018. Systemutformning av autonom batteridriven traktor inom lantbruket. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

G

Grim, Johanna and Johansson, Maria, 2012. Evaluation of a biogas plant in Adeiso, Ghana. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

H

Hellström, Erik and Hermansson, David, 2013. Simulator för el- och värmeproduktion : påverkan på ekonomi och miljö. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Hävermark, Ulf, 2017. Gårdsbaserad uppgradering av biogas med askfilter. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

K

Kalin , Erik, 2014. Energiewendes påverkan på det nordiska kraftsystemet. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Karlsson, Alice, 2021. Hydrogen storage on islands : the possibility for Gotland and Åland to become self-sufficient with renewable electricity and energy storage in form of hydrogen. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

L

Liu, Lollo, 2020. State of the art within life cycle assessments of lithium-ion batteries : an investigative study of key differences in previous studies and future needs of research. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

Lätt, Ambjörn and Löfwall, Tomas, 2014. Energy analysis of a fruit drying plant in Adeiso, Ghana. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

M

Malmberg, Karl, 2021. Introduktion av pyrolysanläggning i Eksjö fjärrvärmenät : en undersökning om pyrolysanläggningars förutsättningar och eventuella roll inom fjärrvärmeproduktion. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

T

Thorstensson, Anton, 2020. Energieffektivisering av dricksvattendistribution : dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: (NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology

This list was generated on Fri Dec 1 12:09:41 2023 CET.