Home About Browse Search
Svenska


Andersson, Agnes and Leppänen, Linnéa, 2017. Avfallsförbränning i Chisinau. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

This report examines the potential of waste incineration in the capital Chisinau of Moldova. The waste from the 900 000 inhabitants is today deposited on landfill and gas imported from Russia is used for heat/steam production. Limits of this study is that only the steam-/heat production was studied and any practical obstacles was not taken under consideration in the calculation.

To execute the survey an Excel program has been used. The program was created year 2009 and therefore some key figures needed to be updated. The focus of the program is environment, economy and energy. Further data of Chisinau had been added to the program to execute the calculation. The data can be broken up in two parts, one in general data and one in specific data for Chisinau. To collect relevant and necessary information a literature study has been executed. The information related to Chisinau has been obtained through contacts.

The result shows that Chisinau has potential for investment of two incinerators for a power plant that has a total installed power of 150 MW if the waste that is deposited on landfill instead would be incinerated. According to the program’s calculations, the produced heat was 1.16 TWh, which is equivalent to 46% of Chisinau’s total steam-/heat production. The pay-back time of the two incinerators would be approximately three years and this short pay-back time is due to incomes related to the fuel and the incineration and that no operating and maintenance cost are considered. Another obtained result was that the emissions of CO2-equivalenter decreased when waste is incinerated compared to a scenario where it is landfilled, and heat is produced from other finite fuels.

,

I denna rapport undersöks potentialen för avfallsförbränning i Moldaviens huvudstad Chisinau. Idag läggs de 900 000 invånarnas avfall på deponi och för att få värme förbränns gas som importeras från Ryssland. Systemgränser för denna studie är att enbart ång-/värmeproduktionen undersöks samt att inga praktiska förutsättningar tas hänsyn till vid beräkningarna.

För att genomföra undersökningen har ett Excel-program använts. Programmet skapades år 2009, vilket innebar att nyckeltal behövde uppdateras. Huvudområdena i programmet är miljö, ekonomi och energi. Vidare har data för Chisinau lagts in i programmet för att utföra beräkningar just för den staden. Data som tagits fram kan därför delas in i två delar, där den ena är generell och den andra delen specifik för Chisinau. För att få fram relevant och nödvändig information till programmet har en litteraturstudie genomförts. Informationen relaterat till Chisinau har till största del erhållits genom kontakter.

Resultatet visar att Chisinau har tillräckligt med avfall för att kunna investera i två förbränningspannor som sammanlagt har en installerad effekt på 150 MW till en kraftvärmeanläggning. Detta under förutsättning av att allt avfall som idag läggs på deponi skulle gå till förbränning. Den producerade värmen blev enligt beräkningar 1,16 TWh, vilket motsvarar 46% av Chisinaus totala ång-/värmeproduktionen. Vid investering av två pannor skulle återbetalningstiden enligt programmets beräkningar bli cirka tre år. Att återbetalningstiden blir kort är tack vare att det blir inkomster från både bränslet och förbränningen samt att inga drift- eller underhållskostnader har tagits i beaktning. Ytterligare ett resultat var att utsläpp i form av CO2-ekvivalenter minskar vid avfallsförbränning jämförelsevis med deponering och användning av annat bränsle till värmeproduktion.

Main title:Avfallsförbränning i Chisinau
Authors:Andersson, Agnes and Leppänen, Linnéa
Supervisor:Larsson, Gunnar and Arnberg, Ronny
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Projektarbete i energisystem / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik
Volume/Sequential designation:2017:3
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:TES2Y Energy Systems Engineering 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:kraftvärmeverk, rosterpanna, Moldavien, beräkningsprogram för avfallsförbränning, energiinnehåll i avfall
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9173
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9173
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Energy resources management
Technology
Language:Swedish
Deposited On:19 Dec 2017 13:10
Metadata Last Modified:19 Dec 2017 13:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics