Home About Browse Search
Svenska


Alm, Tobias, 2016. Utvärdering av ett lastredessystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg. Second cycle, A1N, A1F or AXX ( A1N). Uppsala: SLU, Dept. of Energy and Technology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Today's conventional forestry looks for solutions to bring down handling time of the wood from the
forest to the industry. For a timber truck is the handling time depended on the following factors: the
actual driving time, crane loading and unloading at the industry. In today's conventional system,
much time is spent by the forwarder first to unloading all material at the landing zone and then later
for the timber truck to load the same material, both operations requiring crane movement. To bring
down this handling time, and create a more rational system, a carrier has been developed which the
forwarder can load in the forest and then place loaded at the landing. The timber truck can then
back under the carriers and drive away.
A machine system using the carrier was modeled and simulated using discrete-event simulation in a
program called ExtendSim to study system behavior in different environments. This proposed
system was compared with the conventional system and also with a mix of the two.
The results from the simulations show a small potential for improvements by introducing the
proposed system using a carrier in the forest. The system had some niches where it proved better
with regard to total handling time than the conventional system. The proposed system using carriers
can give a decreased total handling time, around 7% improvements can be found. On the other
hand, the total handling time can also be higher if that system is unbalanced with too much
unnecessarily waiting time. This potential occurred when the road distance, from the Industry to the
landing, is between 50-100 km.
In a comparison with all simulated scenarios the mixed system was the most efficient with regard to
the total handling time. The mixed system had overall a lower waiting time than the proposed
carrier system. For road distance between 50-200 km the total handling time decreased with 3-6 %
compared to the conventional system.

,

Dagens konventionella skogsbruk söker efter lösningar för att få ner hanteringstiden av virket ifrån
skogen till industrin. För en timmerbil utgörs dess vändatid av följande faktorer: Den faktiska
körtiden, kranlastningen av material vid avlägg samt lossning vid industri. I dagens drivningssystem
går en stor del av tiden åt till att, för skotaren kranlasta av material vid avlägg samt för timmerbilen
att kranlasta på samma material. För att få ner hanteringstiden, samt skapa ett mer rationellt
system, har det tagits fram ett lastrede som skotaren kan fylla i skogen och sedan ställa av på
avlägget. En lastbil kan därefter lasta på dessa genom att backa in under dem och sedan köra iväg.
Syftet med projektet är att, med hjälp av simulering, undersöka om det finns en potential att få ner
hanteringstiden av virket genom användning av växlingsbara lastreden vid skotning och vägtransport
av virket ifrån skogen.
Den uppbyggda modellen består utav en representation av tänkta maskinsystem samt 10 trakter av
lika storlekar och mängd virke. Tre olika scenarier kan köras vilka involverar dagens system, det
föreslagna systemet baserat på lastreden samt en kombination av dem. En simuleringskörning
innebär att allt virke levereras till industrin.
Resultaten av simuleringarna visade att det fanns en potential för en tidsvinst vid användningen av
lastreden. Lastredessystemet kan ge en minskning på den totala maskintiden. I bästa fall kan
minskingen uppgå till 7 %, jämfört med dagens system. Där tidsvinsten fanns låg lastbilens
köravstånd, mellan industrin och avlägget, i intervallet mellan 50-100km.
Vid jämförelsen mellan de tre scenariona så framkom det att det mixade systemet var det mest
effektiva. Detta på grund av att väntetiderna som uppkom för lastredessystemet nästan helt
eliminerades och tidsvinsten med lastresessystemet gjorde att det mixade systemet var mest
tidseffektivt. För lastbilens köravstånd mellan 50-200 km kan den totala maskintiden minskas med
3-6 % jämfört med dagens system.

Main title:Utvärdering av ett lastredessystem för att effektivisera virkeslogistiken vid avlägg
Authors:Alm, Tobias
Supervisor:Eriksson, Anders and Svensson, Gunnar
Examiner:Nordberg, Åke
Series:Projektarbete i energisystem / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för energi och teknik
Volume/Sequential designation:2016:1
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:Second cycle, A1N, A1F or AXX
Student's programme affiliation:TENSY Energy Systems Engineering (admitted before July 1, 2007) 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Energy and Technology
Keywords:bioenergi, virkeshantering, lastrede, logistik, systemsimulering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6021
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-6021
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Handling, transport, storage and protection of forest products
Forest engineering
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2016 14:22
Metadata Last Modified:28 Oct 2016 14:22

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics