Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: B | E | G | J | M | P | S
Number of items: 11.

B

Baudou, Johan, 2006. Vattendragsrestaurering i teorin och fiskinventering i praktiken : en litteratur respektive metodstudie. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Björkelid, Lars, 2004. Invasiveness of brook charr (Salvelinus fontinalis) in small boreal headwater streams. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Bodegård, Gabriele, 2005. Mänsklig påverkan på mindre vattendrag i skogslandskapet : en inventering av vägtrummor och skyddszoner kring dessa i Uppsala län och norra Västmanlands län. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

Broberg, Emilia, 2008. Habitat preferences by wild boar Sus scrofa in southern Sweden based on clusters of GPS positions. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

E

Eriksson, Marie and Lundström, Jonas, 2005. Flodkräftans biologi och status i fyra sjöar på Ulvöarna. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

G

Grahn, Veronica, 2008. GIS-baserad habitatmodell för mindre hackspett : ett verktyg för att bevara skyddsvärda lövskogar inom Umeälvlandskapet. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

J

Jensen, Henrik, 2004. Tillväxtmönster och åldersstrukturer hos opåverkade bestånd av strömlevande Arktisk harr i Sibirien. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

M

Malmros, Andreas, 2006. Interspecific and intraspecific competitive interactions in Brook charr, Salvelinus fontinalis, and Brown trout, Salmo trutta. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

P

Pouchard, Caroline, 2003. Havsöringens (Salmo trutta) och laxens (Salmo salar) lekområden och lekvandring i Vindelälven och Piteälven. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (NL, NJ) > Dept. Of Aquatic Resources

S

Serrano, Ignacio, 2005. Survival of Atlantic salmon (Salmo salar L.) and brown trout (Salmo trutta L.) exposed to episodic acidification during spring flood. UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Forest Ecology and Management

Styffe, Johan, 2008. Flottledsåterställning i norra Sverige : effekter på habitatkvalitet och populationstätheter av juvenil öringar (Salmo trutta L.). UNSPECIFIED, Umeå. Umeå: (S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

This list was generated on Thu Dec 8 01:05:56 2022 CET.