Home About Browse Search
Svenska


Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: A | E | G | J | K | L | S
Number of items: 9.

A

Andersson, Marie, 2014. Fasta körspår till framtiden : markstruktureffekter i CTF-odlingssystem. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

E

El Hamoul, Samira, 2017. Gradering av planttäthet av höstvete : fotografering av grödan. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Eriksson, Kim, 2017. Kvävestrategi för höstvete som helsäd till biogas : kväveoptimum för maximal biomassaskörd. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

G

Gustafsson, Petter, 2017. Till- och bortförsel av fosfor i vallodling. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

J

Jonsson, Jonas, 2015. Kontroll av örtogräs i spannmål och praktisk testning av Dupont herbicid RXR 49. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

K

Kvist, Oskar, 2017. Halmsilage : kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

L

Larsson, Björn, 2015. Biologisk nedbrytning av plogsulan : växtföljder, klimat och användningsområden. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

S

Sjöström, Jonathan, 2014. Gulrost i vete i Sverige : strategier, åsikter och kommentarer från berörda företag och myndigheter. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Skyggeson, Johan, 2016. Ytfuktens inverkan på sockerbetans lagringsduglighet vid minusgrader. First cycle, G2E. Alnarp: (LTJ, LTV) > Department of Biosystems and Technology (from 130101)

This list was generated on Sat Aug 20 01:05:33 2022 CEST.