Home About Browse Search
Svenska


Kvist, Oskar, 2017. Halmsilage : kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Med ett ökat intresse för dikoproduktion och fler lantbrukare som ställer om till diko-produktion, så bör det finnas ett ökat intresse för att kunna styra sina fodergivor på ett så optimalt sätt som möjligt under produktionsåret. Tidigare undersökningar visar att det kan vara svårt att skörda ett grovfoder med tillräckligt lågt näringsinnehåll för att dikor inte ska överutfodras. Ett sätt att utfodra sina dikor under lågdräktigheten är att skörda ett grovfoder med mycket fibrer som gör att korna blir mätta och fodret stannar längre i deras magar, men att det ändå innehåller tillräckligt med näring för att täcka deras behov. Det som har undersökts i denna studie är om ett halmsilage (ensilerad höstvetestubb med en insådd vall som bottengröda) innehåller tillräckligt med näring för att tillgodose en lågdräktig dikos behov. Halmsilaget består av en hög höstvetestubb (ca 30 cm hög) tillsammans med två olika vallinsådder som är etablerade som bottengrödor i höstvetet. Vallblandningar som användes i studien var lusern i ”renbestånd” och en vallblandning med baljväxter tillsammans med olika gräs. Vallblandningarna etablerades antingen på hösten eller på våren i höstvetet, som en bottengröda. Sent på hösten i oktober, långt efter tröskningen av höstvetet, skördades den höga stubben med de olika vallblandningarna som ett grovfoder. De fyra olika grovfoder-varianterna som erhölls i studien ensilerades och skickades efter några månader på analys hos Eurofins för att bestämma näringsinnehåll och foderkvalitet.
En diko på 600-700 kilo behöver i genomsnitt cirka 65 MJ omsättbar energi och 320 gram smältbart råprotein per dag för enbart underhåll. Denna studie visar att halmsilagen innehöll från 5,5 till 7,2 MJ och 40 till 54 gram smältbart råprotein per kilo ts beroende på vilken vallblandning som ingick i ensilaget. En diko äter ungefär 10 kg ts per dag, vilket ger 55-72 MJ och 400-540 gram smältbart råprotein, med de fyra olika halmsilagen som ingått i studien.
Slutsatsen av denna studie är att om en diko under sin lågdräktighet äter cirka 10 kg ts per dag av halmsilaget bestående av höstvetestubb samensilerat med den höstinsådda vallblandningen Pavo eko 23, så är det tillräckligt för att tillgodose kons näringsbehov. Det var detta halm-silage som visade högst näringsinnehåll och som lämpade sig bäst som foder av de fyra varianterna vi testade. Även ett halmsilage bestående av lusern eller den vårinsådda vallblandningen kan fungera som enda fodermedel till dikor under sin lågdräktighet, om kon är vid gott hull eller fet.

,

With an increased interest in dairy production and more farmers converting from dairy production to rear beef cows, there should be increased interest in being able to control their feed intake as optimally as possible during beef cow’s production. Previous research show that it is difficult to harvest a roughage with a low nutritional content to prevent over-feeding of beef cows. Beef cows feed when they are low pregnant is important that it contains much fiber and low nutrient so they don’t get overfeed and become too fat. It must contains much fiber so they will go hungry but with enough nutrition to cover their needs.
What has been investigated is whether a straw silage contains enough nutrition to meet a beef cow needs. The straw silage consists of a high wheat stubble (30 cm) which is established together with a ley undersown ley crop. The undersown ley crop used in the survey were Lucerne and a diverse mixture with legumes along with various grassy grasses. The ley crop is established either in autumn or spring, together with a winter wheat, that was established in the autumn and then harvested as roughage after harvested the grain.
An average beef cow of 600-700 kg needs about 65 MJ ME and 320 grams of crude protein per day for maintenance only. The survey that I have done shows that the straw silage contained 7.2-5.5 MJ and 58-79 grams of Crude protein per kilogram of dry contends depending on which ley crops that was sown. An beef cow can eat about 10 kilo of dry content per day, which gives 72-55 MJ and 580-790 grams of crude protein with the straw silage that I harvested, which is enough to cover the need when a beef cow is low pregnant.

Main title:Halmsilage
Subtitle:kan ensilerad halmstubb med vallinsådd fungera som foder till dikor?
Authors:Kvist, Oskar
Supervisor:Svensson, Sven-Erik and Magnusson, Madeleine
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2017
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK008 Agricultural and Rural Management Programme, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:dikofoder, hög halmstubb, bottengröda, rödklöver, lusern, vallblandning, insådd
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9183
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-9183
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal feeding
Language:Swedish
Deposited On:05 Feb 2018 11:13
Metadata Last Modified:26 Sep 2018 12:51

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics