Home About Browse Search
Svenska


Steneryd, Ellen, 2016. Comparison of cholesterol-lowering effect of β-glucan in cereals and bread. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
263kB

Abstract

High levels of total- and LDL-cholesterol in blood are risk factors related to cardio-vascular disease. One of several measures to prevent this is consumption of the viscous soluble fibre β-glucan that in high amount is found in oats. In 2006, EFSA approved the health claim that a dose of at least 3 g β-glucan per day maintains normal blood cholesterol concentrations. The cholesterol-lowering properties of β-glucan have been shown to vary based on the processing and use in products. The aim of this literature review was to compare the cholesterol-lowering effect of oat β-glucan in ready-to-eat cereals and bread. These two products are easily accessible and common in the western diet. They can contain β-glucan of the same source but differ in several steps of manufacturing.
The cholesterol lowering property of oat β-glucan is primarily affected by the solubility and molecular weight distribution. In bread making, fermentation and the use of flour with low falling number can decrease molecular weight and increase solubility. In the manufacturing extruded ready-to-eat cereals, high molecular weight is retained and solubility increased. One of the possible cholesterol lowering mechanisms of β-glucan is by increased hepatic bile acid production from choles-terol either endogenously synthesized or taken from the circulation.
Six studies with ready-to-eat cereals and five studies with bread or muffins, cookies and buns were included for comparison. Eight out of the selected eleven studies reported a significant decrease in total- and LDL-cholesterol. Regarding dose of β-glucan and study subjects, the studies with cereals had more similarities and achieved more consistent results compared to the studies with bread. Ready-to-eat cereals seem to be a more favourable product than bread for oat β-glucan consumption in order to achieve a cholesterol reduction, due to more beneficial effects of processing on molecular weight and solubility of the β-glucan.

,

Höga nivåer av total- och LDL-kolesterol i blod utgör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. En av flera möjliga åtgärder för att förhindra insjuknande är konsumtion av den viskösa och lösliga fibern β-glukan, som i stora mängder finns i havre. EFSA godkände 2006 hälsopåståendet att en dos av minst 3 g β-glukan per dag upprätthåller normala blodkolesterolkoncentrationer. Bearbetning och användning i produkter har visat sig påverka graden av β-glukanets kolesterolsänkande effekt. Syftet men denna litteraturstudie var att jämföra kolesterolsänkning efter konsumtion av β-glukan i flingor respektive bröd. Dessa två livsmedel är lättillgängliga och vanliga i den västerländska kosten samt kan innehålla samma källa till β-glukan, men skiljer sig på flera punkter i tillverkningsprocessen.
β-Glukanets kolesterolsänkande egenskaper påverkas primärt av löslighet och molekylviktsfördelning. Vid brödbakning kan jäsning och användning av mjöl med lågt falltal minska molekylvikten och öka lösligheten. Vid tillverkning av extruderade flingor bibehålls hög molekylvikt och lösligheten ökar. En av de möjliga mekanismer genom vilken β-glukan sänker kolesterolnivåer är ökad gallsyraproduktion i levern där kolesterol som antingen syntetiseras endogent eller tas från cirkulationen används.
Sex studier med flingor och fem studier med bröd eller muffins, kakor och bullar jämfördes. Åtta av de elva utvalda studierna rapporterade en signifkant minskning av total- eller LDL-kolesterol. Studierna på flingor hade i jämförelse med studierna på bröd mer likheter gällande dos av β-glukan och försökspersoner. Analysen av studierna tyder på att flingor med β-glukan ger en större kolesterolminskning än bröd på grund av fördelaktigare processeffekter på molekylvikt och lösligheten hos β-glukanet.

Main title:Comparison of cholesterol-lowering effect of β-glucan in cereals and bread
Authors:Steneryd, Ellen
Supervisor:Andersson, Roger
Examiner:Dimberg, Lena
Series:Publikation / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för livsmedelsvetenskap
Volume/Sequential designation:447
Year of Publication:2016
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY002 Agricultural Programme - Food Science 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Oat, β-glucan, total cholesterol, LDL-cholesterol, RTE cereals, bread
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5959
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-5959
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Food composition
Human nutrition - General aspects
Language:English
Deposited On:14 Oct 2016 12:43
Metadata Last Modified:24 Aug 2017 08:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics