Home About Browse Search
Svenska


Norrström, Lena, 2014. Motivet till klivet : en studie av drivkrafterna och meningsskapandet inom en ny grön utflyttningsvåg för självhushållning. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
976kB

Abstract

Aktuella trender kring stadsodling, ekologism, antikommersialism och självhushållning visar tecken på att en ny grön våg är på ingång. Hos de nya livsstilsidealen finns en vurm för landsbygden. Ett växande antal personer väljer idag, tillskillnad från normen, att flytta ut från städerna för att praktisera självhushållning på landsbygden. Denna uppsats undersöker hur dessa gröna utflyttare motiverar och ger mening till sitt val av livsstil. Det är en kvalitativ studie baserat på material från fyra semistrukturerade intervjuer med relativt nyligen utflyttade par. Alla paren praktiserar självhushållning som en del av sin försörjning och vardag. Begreppen system, livsvärld och sociala rörelser har varit viktiga verktyg för analys av materialet och de personliga och samhälleliga faktorerna och drivkrafter informanterna berättar om. De motiveringar till landsbygdsliv och självhushållning som framkommer i studien är längtan till en meningsfullare och mer överblickbar försörjning och vardag. Ett liv baserat på en närmare kontakt med naturen och andra människor snarare än materiell konsumtion och anonyma, ekonomiska utbyten. Ytterligare motiv är grundade i en aktiv kritik mot staden och den resursslösande livsstil den associeras med. Flytten ut från staden samt självhushållningen motiveras även som ett sätt för informanterna att få mer utrymme för självutveckling, slippa kommersiella normer och minska beroendet av storskaliga industrier och styrande, byråkratiska administrationer.

,

Current societal trends of urban farming, organic food, anti-commercialism and self-sufficiency etc. is showing signs of that the old back to the land movement is on its way back. The lifestyle ideals linked to these trends comprises an enthusiasm for rural living and a growing number of people are now also making the choice to move out of the cities, in aim to practice subsistence farming on part time in the countryside. This paper examines how these eco migrants motivate and give meaning to their choice of lifestyle. It is a qualitative study based on material from four semi-structured interviews with couples who have all relatively recently settled in a rural area, to practicing subsistence as part of their livelihood and daily life. The concepts system, life-world and social movements have been important utensils for the analyses of the material and the personal and societal factors and driving forces the informants narrates. The justifications for rural life and subsistence that emerges from the study is the longing for a more meaningful life and more transparent livelihood supply. A life based on a close contact with nature and with other humans, rather than on material consumption and anonymous, economic exchanges. Other motives are rooted in an active criticism against the city as a whole and the wasteful lifestyle associated with it. The transfer out of the city along with the subsistence farming are as well justified as a way for the informants to gain space for self-realisation, to avoid commercial norms and to lessen their dependence on large-scale industries and monitoring, bureaucratic administrations.

Main title:Motivet till klivet
Subtitle:en studie av drivkrafterna och meningsskapandet inom en ny grön utflyttningsvåg för självhushållning
Authors:Norrström, Lena
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:gröna vågen, självhushållning, motiv, mening, system, livsvärld, landsbygd, utflyttare, sociala rörelser
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3685
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3685
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:03 Sep 2014 10:29
Metadata Last Modified:03 Sep 2014 10:29

Repository Staff Only: item control page