Home About Browse Search
Svenska


Waniewska, Zuzanna, 2011. Säkra kosttillskott? : en granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Food Science

[img]
Preview
PDF
4MB

Abstract

Det finns en stor marknad för kosttillskottprodukter i Sverige, år 2008 låg den totala försäljningen på cirka två miljarder svenska kronor. Intag av osäkra kosttillskott kan ge skadliga effekter hos konsumenten. Oroväckande är att tidigare undersökningar visar att brister finns när det kommer till kosttillskottens märkning, att de innehåller otillåtna substanser, att verksamhetsutövarnas kunskaper inom området är begränsade och att ingen eller en minimal intern kontroll av kosttillskotten sker. Dessa faktorer motiverar genomförandet av den här undersökningen som skett på uppdrag av förvaltningen Bygg & Miljö Gävle. För att underlätta förvaltningens framtida offentliga kontroll har den här studien syftat till att kartlägga huruvida kommunens apotek och hälsokostbutiker har rutiner för att erhålla säkra och icke vilseledande kosttillskott och i förekommande fall även undersöka hur dessa rutiner är utformade. Vidare har examensarbetet syftet till att utarbeta ett informationsmaterial som skickats till berörda verksamhetsutövare. Samtliga apotek och hälsokostbutiker i Gävle kommun har tillfrågats om att delta i studien, de sjutton livsmedelsanläggningar som gått med på att delta har besökts på plats och fått besvara en enkät. Resultatet från enkätundersökningen visar att samtliga verksamheter anser sig ha rutiner för sitt kosttillskottsortiment, fem verksamheter har muntliga rutiner och tolv har skriftliga. När det kommer till den generella kontrollen av kosttillskotten kontrollerar samtliga verksamheter bäst före-datumet och sexton av sjutton kontrollerar att förpackningarna är hela och rena. Vad gäller kontroll av märkning och hälsopåståenden är det en till tre verksamheter som kontrollerar detta själva medan resterande förlitar sig på huvudkontorens kontroll. Studien visar även att skillnader mellan de två grupperna finns. Det är vanligare att hälsokostbutikerna ställer lokala (egna) krav på sina leverantörer än vad apoteken gör och att procentuellt fler hälsokostbutiker själva kontrollerar kosttillskottens märkning och hälsopåståenden. Studiens slutsats är att endast en liten intern kontroll sker och att den kontroll som sker fokuserar främst på bäst före-datumet och på förpackningarnas skick.

Main title:Säkra kosttillskott?
Subtitle:en granskning av vilka rutiner Gävle kommuns apotek och hälsokostbutiker har för att kontrollera sitt kosttillskottsortiment, med fokus på märkning och redlighet
Authors:Waniewska, Zuzanna
Supervisor:Pickova, Jana and Gustavsson, Carin
Examiner:Zamaratskaia, Galia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2011
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NG004 Food Control - Magister (1 year master) Programme 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Food Science
Keywords:Kosttillskott, Märkning, Hälsopåståenden, Offentlig livsmedelskontroll, Apotek, Hälsokost
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-614
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-614
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food additives
Diet and diet-related diseases
Nutrition programmes
Language:Swedish
Deposited On:15 Sep 2011 08:42
Metadata Last Modified:22 Apr 2012 09:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics