Home About Browse Search
Svenska


Johansson Hollsten, Lovisa, 2015. Hållbara individer för en levande landsbygd : en fallstudie om hållbar utveckling, personligt ledarskap och landsbygdsutveckling. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Studien handlar om individens betydelse för landsbygdens utveckling och utgår ifrån trender som berör samhällsutvecklingen i Sverige idag. Forskning visar att 250 av landets 290 kommuner tappat invånare i kategorin unga vuxna. Ungas val av bostadsort förklaras ha ekonomiska och sociala orsaker, men också av att staden har blivit en norm och synonymt med en möjlighet till individuell utveckling. Det gör det svårt för unga att stanna kvar på hemorten idag. Utbildningen Hållbara unga ledare vill fång upp dessa tendenser genom att erbjuda en ledarskapsutbildning för unga på landsbygden i Skaraborg. Utbildningen hjälper deltagarna att utveckla sitt personliga ledarskap och öka sin förståelse för hållbarhetsfrågor på olika nivåer. I förlängningen kan det bidra till att deltagarna startar egna företag eller på annat sätt är med och bidrar till utvecklingen på sin ort.
Studien utformas som en fallstudie och undersöker utbildningens idé, vad som sker under delar av utbildningen och hur deltagarna upplever processen. Empirin har samlats in genom att analysera dokument, intervjua processledarna, observera ett utbildningstillfälle och genom att låta deltagarna svara på en surveyundersökning. Under tiden jag samlar in data söker jag efter samband mellan hållbar utveckling, personligt ledarskap och vad det i så fall innebär för landsbygdens utveckling.
Resultatet visar att utbildningens hållbarhetsdimension syftar till att öka individernas förmåga att leda sig själva och deras förståelse för innebörden i begreppet hållbar utveckling. Studien visar även det finns ett samband mellan innebörden i begreppen landsbygdsutveckling, hållbar utveckling och ett personligt ledarskap. Individer med kapacitet för ett personligt ledarskap har förutsättningar att framgångsrikt driva företag på landsbygden, bidra till föreningslivet eller på annat sätt verka för att uppnå sina drömmar och må bra. Det personliga ledarskapet kan hjälpa dem att förhålla sig till den individualisering som sker i samhället, och samtidigt göra det möjligt att medvetet bidra till de värden de vill stå upp för. Dessa individer och deras engagemang är pusselbitar som tillsammans bidrar till en positiv och hållbar utveckling på platsen där de bor.

Main title:Hållbara individer för en levande landsbygd
Subtitle:en fallstudie om hållbar utveckling, personligt ledarskap och landsbygdsutveckling
Authors:Johansson Hollsten, Lovisa
Supervisor:Gunnarsdotter, Yvonne
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:LUMPB Master of Rural Development 60 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landsbygdsutveckling, hållbar utveckling, personligt ledarskap, individualisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4849
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4849
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:18 Sep 2015 15:15
Metadata Last Modified:18 Sep 2015 15:15

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics