Home About Browse Search
Svenska


Strid, Felicia, 2015. Ett rikt odlingslandskap – en utopi? : behovet av förändring för att uppnå miljökvalitetsmålet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
260kB

Abstract

Arbetet för rika odlingslandskap i Sverige har pågått under 15 år efter antagandet av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Trots det bedöms målet inte vara nåbart till 2020, det år riksdagen har beslutat att miljökvalitetsmålen ska vara uppnådda till. Syftet med uppsatsen är att analysera hur rådande diskurser påverkar möjligheten att uppnå miljökvalitetsmålet, utifrån hur det framställs i politiska texter. För att ta reda på det görs en diskursanalys av fyra politiska dokument, med utgångspunkt i att språket har stor betydelse för vad texterna förmedlar och hur det görs. Därför grans-kas texternas språkliga innehåll, både det som nämns och utelämnas i dokumenten.
Diskursanalysen utgår från vilken syn som förmedlas på människan, naturen och förändring i texterna om miljökvalitetsmålet. Med utgångspunkt i dessa diskursiva element diskuteras rådande diskurs som ligger till grund för Ett rikt odlingslandskap. Diskussionen fokuserar på diskursens möjligheter och begränsningar för att uppfylla miljökvalitetsmålet. Antropocentriska ideal, reformistisk respektive radikal förändring, interdiskursivitet och diskurshegemoni är centrala begrepp i denna diskussion.
Undersökningen visar att miljökvalitetsmålet är anpassat till och styrs av det ekonomiska systemet som sedan länge dominerar vårt samhälle. Förändringarna som anses möjliga inom diskursen därför är reformistiska och mer radikala förändringar är i dagsläget svåra att genomföra.

,

The work for varied agricultural landscapes in Sweden has been going on for 15 years, after the adoption of the environmental objective A Varied Agricultural Landscape. Despite this, the development of the agricultural landscapes is still negative and the objective is not expected to be achieved by 2020. The aim of this paper is to analyze how the prevailing discourses affect the ability to achieve the environmental objective, based on how it is conveyed in political texts. To investigate this a discourse analysis of four political documents is done, on the basis that language is important for what the texts convey and how this is done. Therefore, the linguistic content of the texts are examined, both what is mentioned and what is not mentioned in the documents.
The discourse analysis is based on how the texts regarding the environmental ob-jective convey views on man, nature and change. Based on these discursive elements, the prevailing discourse that underlies A Varied Agricultural Landscape is discussed. The discussion focuses on the possibilities and limitations of the discourse to meet the environmental objective, where anthropocentric ideals, reformist and radical change, interdiscursivity and discourse hegemony are central.
This research shows that the environmental objective is adapted to and governed by the economic system which dominates our society. The possible changes considered within the discourse are therefore reformist and more radical changes are hard to implement.

Main title:Ett rikt odlingslandskap – en utopi?
Subtitle:behovet av förändring för att uppnå miljökvalitetsmålet
Authors:Strid, Felicia
Supervisor:Beckman, Malin
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:miljökvalitetsmål, miljömål, odlingslandskap, antropocentrisk, diskursanalys, storyline, interdiskursivitet, hegemoni, förändring, environmental objectives, agricultural landscapes, anthropocentric, discourse analysis, storyline, interdiscursivity, hegemony, change
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4589
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4589
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Pollution
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:07 Jul 2015 14:16
Metadata Last Modified:07 Jul 2015 14:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics