Home About Browse Search
Svenska


Thorgren, Clara, 2015. Nära, men ändå så långt borta : kritisk diskursanalys av två leaderstrategier 2014-2020. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
170kB

Abstract

Vi står inför ett nytt landsbygdsprogram 2014-2020, vilket innebär att blivande leaderområden arbetat med att ta fram nya lokala utvecklingsstrategier. Strategierna innehåller målskrivningar som syftar till att åtgärda det problem de anser finns i det ingående leaderområdet. Denna kandidatuppsats utgår från att ett problem konstrueras genom att det görs ett åtgärdsprogram för det, vilka dessa strategier ses som. Studien undersöker hur landsbygdens problembild konstrueras i två av dessa lokala utvecklingsstrategier samt hur åtgärder motiveras genom att skapa politisk rationalitet. En text bygger på tidigare texter eller språkbruk (Fairclough 2010:94-6). Därför undersöker studien hur de två strategierna lånar från andra texter och diskurser, vilket påverkar deras innehåll, därigenom deras problembild och åtgärder. Kritisk diskursanalys är uppsatsen teori och analysmetod.
Utgångspunkten tas i strategiernas meningsuppbyggnader och ord. Tyngdpunkten i diskussionen ligger i strategiernas innehåll, hur det uttrycker sig och om sättet att uttrycka sig är lånat från andra diskurser. Studiens resultat visar att den problembild som konstrueras i strategierna är brist på arbete, service, fritid, människor och dess engagemang. Globaliseringen är något som leaderområdena måste förhålla sig till och staden är utvecklingens referenspunkt. I båda strategierna framträder en önskad landsbygd som attraktiv, aktiv, konkurrenskraftig och hållbar. Åtgärder motiveras dels genom att det förklaras varför de behövs, politisk rationalitet skapas också outtalat genom att i målskrivningarna visa vad det finns för lite av i dagsläget. Hur strategierna uttrycker sig, ordval samt hur diskurser lånas har påverkats av EU2020 och landsbygdsprogrammet, då strategierna måste avgränsa sig emot deras målsättningar. Åtgärderna kan på så sätt också motiveras eftersom det följer rådande politiska program.

Main title:Nära, men ändå så långt borta
Subtitle:kritisk diskursanalys av två leaderstrategier 2014-2020
Authors:Thorgren, Clara
Supervisor:Norrby, Thomas
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landsbygdsutveckling, utvecklingsstrategi, diskursanalys, politisk rationalitet, intertextualitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4503
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4503
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Rural population
Social sciences, humanities and education
Language:Swedish
Deposited On:23 Jun 2015 12:57
Metadata Last Modified:23 Jun 2015 12:57

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics