Home About Browse Search
Svenska


Friis, Helena, 2015. Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen : en studie av inköp, problem och möjligheter i åtta kommuner. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Det pågår många diskussioner kring mat i dagens samhälle. Temat för det här examensarbetet är svensk/regional mat i offentlig upphandling. Arbetets syfte har varit att göra en kartläggning av åtta kommuner i Mälardalen. Kartläggningen
handlar om hur det ser ut i dagsläget angående inköpta volymer och belopp när det gäller olika produkter. Kartläggningen omfattar också information om produkterna
är svenska/regionala samt hur nuvarande avtal med leverantörer ser ut när det gäller livsmedel inom den offentliga upphandlingen. Syftet med arbetet har också
varit att undersöka hur det ser ut med intresse, beslut och strategier samt att identifiera hinder och möjligheter i de åtta utvalda kommunerna samt att visa på goda exempel från andra delar av Sverige. För att få en bild av intresse, beslut och hinder har jag genomfört intervjuer med i huvudsak kostchefer i de utvalda kommunerna. Resultaten i arbetet visar att det är en lång process att få in mer
svensk/regional mat i den offentliga upphandlingen. Arbetet visar att det bland annat behövs: politiska mål, att de finns en kostpolicy med tydliga krav, uppdelade upphandlingar, samordnade varudistributioner och möten för att skapa en bra kommunikation mellan alla inblandade parter för att skapa gynnsamma förutsättningar för mer svensk/regional mat i offentlig upphandling. Något som
flera kommuner påpekar skulle kunna påverka landsbygdsutvecklingen och den regionala tillväxten är om det fanns större möjligheter för mindre producenter att
lämna anbud, t.ex. genom att det finns samordnade varudistributioner. Arbetet är ett samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen och i arbetet presenterar jag några råd om vad de kan göra för att öka andelen svensk/regional mat i offentlig upphandling.

,

There are many discussions about food in today’s society. The theme for this thesis is Swedish/regional food in public procurement. The thesis is based on an
interview study, including eight municipalities in Mälardalen. The study aims to map the current situation regarding the volumes purchased and the amount of
money spent on different products in the municipalities. The mapping also contains information on the share of Swedish/regional products and existing contracts with suppliers in public procurement. The thesis also aims at
investigating decisions, barriers and opportunities for buying more Swedish/regional products in the eight municipalities and demonstrating examples of best practice. I have conducted interviews with the municipal dietary advisors in the selected municipalities. The results in the thesis are that it is a long process to get more Swedish /regional food in public procurement. The thesis shows that,
among other, the following things are needed: political goals, a food policy with clear requirements, divided procurements and common meetings for good communication between all of the involved parties, in order to create favorable opportunities for more Swedish/regional food in public procurement. Something that several of the municipalities mean could affect rural development and regional growth is better opportunities for small producers to leave tenders, for example if there are possibilities for a common distribution of goods. The thesis is made in
collaboration with the Federation of Swedish farmers. And I present some advice on what they can do in order to increase the share of Swedish/regional food in
public procurement.

Main title:Svensk/regional mat i offentlig upphandling i Mälardalen
Subtitle:en studie av inköp, problem och möjligheter i åtta kommuner
Authors:Friis, Helena
Supervisor:Pettersson, Katarina
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2015
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mat, offentlig upphandling, svenskt/regionalt, hinder, möjligheter, food, public procurement, Swedish/regional, barrier, opportunities
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4193
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-4193
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:24 Mar 2015 11:02
Metadata Last Modified:24 Mar 2015 11:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics