Home About Browse Search
Svenska


Selin, Pia, 2014. Etablera mera : drivkrafter och svårigheter vid etablering och drift av en jordbruksverksamhet. First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX ( G2F). Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
586kB

Abstract

Syftet med den här studien är att presentera möjliga orsaker till varför startstödet inte resulterat i en ökning av antalet nyetablerade unga jordbrukare. Trenden inom jordbrukssektorn är att antalet jordbruksföretag och företagare blir färre och medelåldern bland de verk-samma jordbrukarna blir högre. Mot bakgrund av detta finns det inom landsbygdsprogrammet för Sverige 2007-2013 en ekonomisk stödåtgärd till just unga jordbruksföretagare som väljer att nyetablera. Anledningen till att man valt en ekonomisk åtgärd är för att brist på kapital ses som en av de största svårigheterna för nyetablerade unga jordbrukare. Utvärderingarna av stödet har dock visat på att åtgärden haft en begränsad effekt, de som etablerat och utnyttjat startstödet, skulle ha etablerat även utan. Genom att göra intervjuer med sex unga jordbrukare är min ambition att skaffa mig en bild av vilka svårigheter unga jordbrukare faktiskt upplever vid etablering av sin verksamhet. Jag har även undersökt vilka drivkrafter som ligger bakom etablering och vilka åtgärder mina informanter ser som alternativ till startstödet.
Två huvudmotiv till etablering av jordbruksverksamhet framkommer av min studie. Det ena skälet handlar om att man vill flytta ut på landet för att kunna producera sin egen mat i större utsträckning, som en mer eller mindre uttalad protest mot dagens industrialiserade livsmedelsproduktion. Det andra skälet är att man är uppvuxen på en jordbruksfastighet och att man alltid sett det som relativt självklart att ta över efter sina föräldrar. Överlag så beskrivs jordbrukaryrket som en livsstil mer än enbart ett yrke och där ett stort engagemang och intresse ligger bakom. Bland svårigheterna vid etablering och drift finns ekonomin, svårigheten att överta verksamheter, alla de regler och restriktioner som finns kopplat till jordbruket samt att skapa sig de kontakter som behövs. Visserligen nämns ekonomin som en svårighet vid etablering, men det är inte den enda. Bland motiven till etablering finns inga ekonomiska drivkrafter. Att då ha ett stöd som enbart hjälper till med de ekonomiska delarna är en hjälp på vägen men inte tillräckligt avgörande i sammanhanget för att göra någon verklig skillnad på antalet unga jordbrukare.

,

The purpose of this study is to present possible causes to why the enterprise support have not resulted in an increase of young farmers who establishes a farm. In the farming sector, the trend has been a decreasing number of farm businesses and entrepreneurs, and the average age among the entrepreneurs is high. Because of this, there is a financial support to the young farmers who choose to establish a farm business, in the rural development program 2007-2013. This financial support was created because of the assumption that the most critical thing when young people are going to establish a farm is the lack of financial resources. An evaluation of the financial support has shown that is has had a limited effect; the farmers who have established and taken advantage of the support would have established anyway.
Through interviews with six farmers, I had the ambition to find out what difficulties young farmers actually experience when establishing their business. I also had the ambition to find out the driving forces behind establishing and if my informants have other solutions for a support from the government. Among the difficulties related to establishing and operating the business was economy, difficulties taking over the business, the regulations a farmer has to follow and the need of contacts. One of the main driving forces behind estab-lishing a farm business was a more or less expressed reaction to the industrial way our food is produced. These farmers wanted to represent an option and produce their own food to a higher extent. Another driving force was that the interviewee had grown up on a farm and had always planned to take over the family business. Overall, the farming business is described more as a lifestyle than a profession. Among the driving forces behind establishing a farm business, economy is not mentioned. The financial aid for young farmers is a good help, but it is far from the whole solution to the problem with so few young farmers.

Main title:Etablera mera
Subtitle:drivkrafter och svårigheter vid etablering och drift av en jordbruksverksamhet
Authors:Selin, Pia
Supervisor:Eriksson, Camilla
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2014
Level and depth descriptor:First cycle, G1N, G1F, G2F or GXX
Student's programme affiliation:NY007 Agriculture Programme - Rural Development 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:startstöd, unga jordbrukare, nyetablering, socialt entreprenörskap, drivkrafter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3794
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-3794
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Rural population
Language:Swedish
Deposited On:22 Sep 2014 15:21
Metadata Last Modified:22 Sep 2014 15:21

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics